Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Brievenbus

Ons bereikten verontrustende berichten over het verminderen van het aantal postbussen in het land. Navraag bij Post.nl leverde op dat onze brievenbus geen gevaar loopt.

Prijsvraag Raalte gezond

PB heeft meegedaan aan de prijsvraag van Raalte Gezond. Het betrof het idee om door bundeling van krachten zorg te dragen voor een breed scala aan activiteiten, van sport tot cultuur, van educatie tot...

Buitenschoolse opvang en kinderopvang

Onder de ouders van jonge kinderen in Lierderholthuis heeft PB een enquête gehouden om de animo te peilen voor buitenschoolse opvang (BSO) en kinderopvang. Naar aanleiding van deze reacties zijn we momenteel in gesprek...

Verkeersmaatjes

PB heeft twee opvallende “slow”-poppen gekocht, die voorbijrazend verkeer in ons centrum moeten manen de snelheid te matigen. Jammer genoeg waren de petjes en de vlaggetjes al weer snel verdwenen, vervelend dat door deze...

Reconstructie Lierderholthuisweg

De gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de Lierderholthuisweg naar Lierderbroek. Een belangrijke stap, want nu kunnen bewoners veilig deze nieuwe wijk bereiken. De bedoeling is dat de werkzaamheden dit najaar...

Informatiekast

Voor aankondigingen en publicaties, van belang of interessant voor inwoners van Lierderholthuis, kunt u gebruik maken van de informatiekast, naast de brievenbus, bij het schoolplein. De sleutel hiervan is in beheer bij Mea Schutte,...

Glasvezel

PB heeft de bijeenkomsten, georganiseerd door de VVD Raalte , over de mogelijkheden voor snel(ler) internet voor de kern en buitengebied bijgewoond. Daaruit blijkt dat Reggefiber bij een dekking van 30% van de aansluitingen,...

Huren in ons dorp?

PB heeft frequent contact met Salland Wonen over het toewijzingsbeleid van huurwoningen in ons dorp. Een belangrijk doel is om jongeren uit ons dorp die aangeven graag zelfstandige woonruimte in ons dorp te willen...

Burgernet

De gemeente Raalte in het algemeen scoort goed wat betreft aanmeldingen voor Burgernet, het systeem waarbij je ingezet wordt via telefoon of sms om te helpen bij het opsporen van overvallers of inbrekers etc....

Multifunctionele accomodatie

De gemeente Raalte heeft besloten om flink te investeren in Lierderholthuis. Daarmee zijn er na ruim zes jaar knopen doorgehakt. De gemeente heeft verder besloten dat het schoolgebouw geen onderdeel gaat uitmaken van de...