Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Windenergie gemeente Raalte

De gemeente Raalte heeft een enquête gedaan onder inwoners van de gemeente. Volg de ontwikkelingen rond windenergie in de Gemeente Raalte op http://www.raalte.nl/windenergie

Advent viering voor de schoolkinderen.

Normaal gesproken houden we als katholieke basisschool de Sint Nicolaas twee keer per jaar (met Kerst en Palmpasen) een kerkviering waarbij ook ouders en dorpsbewoners van harte welkom zijn. Vanwege de Coronamaatregelen hebben we...

Enquete Energie Transitie Vraagstuk Lierderholthuis

Ook Lierderholthuis ontkomt niet aan het energie-transitie-vraagstuk. Zoals wellicht bekent is is door de landelijke overheid bepaald dat de gemeente Raalte een bepaald percentage van zijn energiebehoefte moet opwekken uit duurzame bronnen (Zonnepanelen of...