Enquete Energie Transitie Vraagstuk Lierderholthuis

Ook Lierderholthuis ontkomt niet aan het energie-transitie-vraagstuk. Zoals wellicht bekent is is door de landelijke overheid bepaald dat de gemeente Raalte een bepaald percentage van zijn energiebehoefte moet opwekken uit duurzame bronnen (Zonnepanelen of Windmolens). De gemeente Raalte heeft deze energiebehoefte verdeeld over alle dorpen in hun gemeente.

Voor Lierderholthuis betekent dit concreet dat wij in Lierderholthuis of ca. 3 ha. zonnepanelen moeten plaatsen of 1 windmolen en ca. 1 ha. zonnepanelen. Om te inventariseren welke opties er mogelijk zijn is er een werkgroep opgericht die als doel heeft voldoende draagkracht te creeren voor 1 van de 2 geboden mogelijkheden en daarvoor mogelijke plekken te inventariseren. 

Momenteel zijn wij als bewoners van Lierderholthuis in charge te bepalen wat er komt. Indien er niets gedaan wordt, wordt dit voor ons bepaald ! Om te inventariseren wat er leeft in het dorp en om te bekijken wat de opties zijn qua locaties hebben wij een enquete opgesteld.

Vraag

Als  ik moet kiezen uit de volgende opties, dan past de volgende optie het beste bij mijn wensen:

De volgende stellingen staan in een schaal. Er zijn geen goed of foute keuzes. 

 3    2    1    0    1    2    3  
Afwachten Actief zelf bepalen
Regie in LHH Regie aan anderen laten
Inkomsten/ lasten voor LHH Inkomsten/ lasten voor anderen
Opwekken alleen voor LHH Extra opwekken
Drijfveer milieu Drijfveer financieel
1 Groot zonnepark

(vanaf 7 Ha.) 

Verschillende kleine zonneparken (tot 2 Ha.)
1 grote windturbine (ca. 90 m mast) Verschillende kleine windturbines (ca. 20 m)
1 Groot zonnepark (vanaf 7 Ha.) 1 grote windturbine (ca. 90 m mast)
Verschillende kleine zonneparken (tot 2 Ha.) Verschillende kleine windturbines (ca. 20 m)
Mijn mening staat vast Mijn mening ontwikkelt zich
Maatregel vlakbij dorp Maatregel ver van het dorp
Landschap inpassend Zo goedkoop mogelijk


Heeft u een suggestie voor een locatie, zoals daken (dak hoeft niet persé op het zuiden te zitten) e/o percelen?

(Graag als u deze vraag beantwoord ook uw naam invullen zodat wij contact kunnen opnemen)

Graag een foto maken van dit formulier als het is ingevuld en emailen naar r.geerts@gmail.com of appen naar 0621263178. De uiterste inleverdatum is 21 September 2020.

You may also like...