Vanaf zondag 5 juli beginnen we opnieuw met de zondagsvieringen.

 

Zomaar op zondagochtend de kerk in lopen om de viering van 9.00 uur bij te wonen is er voorlopig nog niet bij. Wel kunnen we vanaf zondag 5 juli, met inachtneming van onderstaande richtlijnen, weer iedere zondag samen komen in de kerk. Deze maatregelingen zijn nodig om te voorkomen dat het coronavirus zich onder kerkgangers gaat verspreiden. De richtlijnen hebben te maken met gepaste afstand, hygiëne en deurbeleid.

 Richtlijnen.

1: Bij verkoudheid, benauwdheid of koorts, blijf thuis.

2: Het is verplicht om je iedere week aan te melden per telefoon voor de zondagmorgenviering. Dit kan op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Cristiaan Hintzen tel. 0623628065.

3: Achter in de kerk is ontsmettingsmiddel aanwezig, vooraf graag uw handen ontsmetten.

4: Zelf een misboekje pakken.

5: We lopen alleen via het middenpad de kerk in en uit.

 6: De zitplaatsen voorin worden als eerste bezet en daarna bank-voor bank naar achteren.

7: Zitplaatsen zijn op anderhalve meter gemerkt met een sticker. De banken die vrij gelaten moeten worden zijn met een koord gemarkeerd.

8: Echtparen en gezinsleden kunnen bij elkaar in de bank zitten.

9: Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.

10: Tot 1 september a.s. is er alleen in de zondagsviering in de St. Brigitta kerk te Ommen een communie uitreiking.

11: Tijdens de viering blijven de deuren open, dit in verband met voldoende ventilatie.

12: Na de viering verlaten we de kerk bank- voor – bank te beginnen mat de achterste banken.

13: Neem het misboekje mee en leg deze in de kartonnen doos en het collecte geld in het mandje er naast.

14: Volg de instructies op.

De locatieraad en de pastoraatsgroep zijn er bewust van dat deze maatregelingen een grote impact kunnen hebben op alle kerkbezoekers. We heten u van harte welkom in deze ”extra“ bijzondere viering.

You may also like...