Update wederopbouw cafe

Een maand geleden brandde in Lierderholthuis het Café af. Er bleef een puinhoop achter. Gelukkig is de gemeenschap zo vitaal en sterk dat er al volop gewerkt wordt aan Het Dorpshuis Lierderholthuis 3.0. Te beginnen met de sloopploeg, die al flink opgeschoten is. De stichting Dorpshuis Lierderholthuis heeft een werkgroep de opdracht gegeven om een nieuw gebouw te ontwikkelen. Een paar weken geleden is er onder de bewoners geënquêteerd. De respons heeft de werkgroep meegenomen in het plan om tot een nieuwe horecafunctie te komen. De volgende uitgangspunten zijn leidend:

– De nieuwbouw vormt een mooi beeld voor het centrum van het dorp
– De nieuwbouw moet de financiële positie van de MFA versterken
– De nieuwbouw moet een huiskamer worden voor alle inwoners van Lierderholthuis
– De nieuwbouw moet duurzaam zijn in energie- en functiegebruik
– Gasten van buiten Lierderholthuis moeten zich er welkom voelen

Op dit moment is er een programma van eisen naar enkele architecten gestuurd. Op 9 september willen we graag de inwoners informeren over de voortgang van het Dorpshuis 3.0. U krijgt nog een uitnodiging in augustus. Op deze avond informeren wij u verder over het gebouw en de exploitatiemodellen.

In de werkgroep zitten: Margreet Bosch, Debby Steevensz, Miranda Thalen, Hans Middelkamp, Bertwin Elshof, Simon de Jong, René Nijmeijer en Walter Liebregts. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich tot de laatste wenden.

You may also like...