PB

Welkom in Lierderholthuis!

Lierderholthuis wordt gekenmerkt door een hechte gemeenschap, is ondernemingsgezind,  heeft een actief verenigingsleven, vooral op het gebied van sport, muziek en zang. Basisschool St. Nicolaas vormt al meer dan honderd jaar een belangrijke pijler voor de gemeenschap. De kerk  is voor velen ’s zondags een rustpunt. In  het café d’Olde Wettering wordt iedereen, jong en oud, welkom geheten.

Het dorp is gastvrij. Er is respect voor de eigenheid van de inwoners, of ze actief zijn in het verenigingsleven of liever meer op zichzelf. Kenmerkend is ook de grote mate van, vaak stilzwijgende, informele zorg voor elkaar, jong helpt oud, de buurt helpt waar dat even acuut nodig blijkt. Activiteiten van dorpsgenoten waren en zijn er bovendien op de Alpe d’ HuZes en in de Filippijnen: kortom, Lierderholthuis is een klein dorp met een wijde blik op de wereld.

Een van de verenigingen is Plaatselijk Belang Lierderholthuis. Deze vereniging probeert op uiteenlopende manieren de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Aandachtsvelden zijn o.a. passend woonaanbod voor jong en oud, verkeersveiligheid, activiteiten, voorzieningen etc. De vereniging probeert nauw contact te houden met de inwoners en waar nodig zaken onder de aandacht te brengen van de gemeente Raalte. Ook is de vereniging belast met de verdeling van de lokale sociale gelden, die de gemeente jaarlijks aan de kernen toekent om activiteiten te realiseren die ten goede komen van de gehele bevolking.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Lierderholthuis bestaat uit:

Debby Meijer: tel: 06-13113311
Johan-Paul Borreman, tel: 79 50 36
Tom te Winkel, tel: 06-28150430
Zwier Brinkhuis, tel: 0570-525842
Marcel Loeters, tel: 06-41283830

Lid worden? De contributie is 10 euro per jaar. Mail ons!

Is er iets stuk in het dorp? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een los zittende stoeptegel? Nagelaten groenonderhoud of spekgladde wegen bij school, kerk of cafe? Ga dan naar het Meldpunt openbare ruimte van de gemeente Raalte en vul het formulier in.

Voorlopig verslag PB jaarvergadering 26 maart 2014

Verslag PB jaarvergadering 26 februari 2013

Verslag PB jaarvergadering 21 maart 2012

Dorpsagenda_lierderholthuis