Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Korendag in Lierderholthuis

29 september 2018, zal er door de” korendagcommissie Lierderholthuis” een korendag worden georganiseerd. Deze dag zullen er 17 koren deelnemen uit de Emmanuelparochie, die van allerlei liederen ten gehore zullen brengen. Vanuit elke locatie...