Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Kernteam / wijkverpleegkundige / mantelzorg

In Lierderholthuis is een kernteam in oprichting. Het doel hiervan is dat inwoners zo lang mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving. Belangrijke elementen zijn o.a.: het...

Nieuw beleid (buiten)verlichting

De gemeente Raalte maakt beleid voor lichtbronnen in de openbare ruimte. Dit nieuwe beleid gaat in eerste instantie over de openbare verlichting, eigendom van de gemeente. Daarnaast formuleren wij richtlijnen om andere eigenaren van...