Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Restauratie kruiswegstaties

Na weken van bellen en offertes is het nu zo ver. Komende week gaan de eerste kruiswegstaties voor restauratiewerkzaamheden naar het schilderij atelier de Rietflint in Twello. Afhankelijke van de beschadiging worden er 3...

Groenbeheer binnen de bebouwde kom

Geachte inwoners, Tijdens de algemene jaarvergadering van PB heeft de gemeente Raalte een presentatie gegeven over het overnemen van stukjes openbaar groen. Graag inventariseren we als dorp wie daarvoor belangstelling heeft. In eerste instantie...

Wie zingt er nog meer mee?

Tijdens het feestweekend vindt er op zondagochtend 5 juli om 9.30 uur een openluchtviering plaats op het feest terrein. Iedereen die in deze viering mee wil zingen met het gemengde koor en zanggroep Together...

Gezellige voorspeelavond Muziekvereniging Salland

Tijdens de jaarlijkse voorspeelavond lieten de lessers horen wat ze allemaal geleerd hadden op les. De AMV leerlingen, welke slechts 3 lessen hebben gehad, lieten al aardig van zich horen. Ook de fanfare, drumband...

RHC Nieuwsbrief

Dank u, Thank you, Salamat! Dankzij de steun van vele sponsoren en vrijwilligers hebben we de laatste jaren veelvuldig het ‘verschil’ kunnen maken en vele gezinnen een waardig onderkomen kunnen bieden. Door letterlijk en...

Oproep van Tamara:

Op de actiepagina is te zien dat Tamara bijna 75% van haar streefbedrag (€ 2500) heeft gehaald. Doneren is nog mogelijk! Op 4 juni gaat Tamara de berg op. Twee keer maar liefst.