Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Meldpunt Bomen in Raalte is geactiveerd

Nieuw steunpunt voor de burger en de gemeente voor het behoud en bescherming van bomen en struiken in de gemeente Raalte. Ter ondersteuning van een nieuw groenbeleid in de gemeente Raalte is Groen Links...

Glasvezel info

Bron: De Stentor. http://www.glasvezelbuitenaf.nl/tubbergen/actueel: deze site geeft informatie over de wijze waarop Cogas in Salland aan de slag wil gaan.

Een veilig Lierderholthuis!

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Lierderholthuis heeft Dolfien Posthoorn van Politieteam Salland een presentatie gegeven over de 1000 ogen methodiek. Het is een methodiek waarmee u met behulp van WhatsApp elkaar op de hoogte kan brengen...

Verlies, hoe verder?

Rouwen om verlies van een dierbare doet pijn en is hard werken. Het leven is dan niet meer zoals het was en soms herken je jezelf niet meer. Je wordt geconfronteerd met vragen die...

Oud ijzeractie Muziekvereniging Salland

Zaterdag ochtend vertrokken diverse leden en vrijwilligers met trekkers en wagens om het oude ijzer in Lierderholthuis en omgeving op te halen voor de muziekvereniging. Naast de oud ijzeractie in het voor- en najaar...

Parochieavond

Dit jaar is de parochieavond op maandag 23 november om 20.00uur in de BSO. ruimte van het Dorpshuis. Op deze avond komen eerst de lopende zaken en financiën aan de orde. Na de pauze...

Actie Zon in de schoorsteen 2015

De donkere decembermaand komt er weer aan. Reden voor de Zonnebloem om de jaarlijkse Sinterklaasactie “Zon in de schoorsteen” op te starten, een actie die naadloos past binnen de doelstelling van het Zonnebloemwerk. We...