Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Kernteam / wijkverpleegkundige / mantelzorg

In Lierderholthuis is een kernteam in oprichting. Het doel hiervan is dat inwoners zo lang mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen en deelnemen aan de samenleving. Belangrijke elementen zijn o.a.: het...

Nieuw beleid (buiten)verlichting

De gemeente Raalte maakt beleid voor lichtbronnen in de openbare ruimte. Dit nieuwe beleid gaat in eerste instantie over de openbare verlichting, eigendom van de gemeente. Daarnaast formuleren wij richtlijnen om andere eigenaren van...

Maak kennis met HOF-Jeugdtheaterschool Raalte!

Kinderen van 8-12 jaar die geïnteresseerd zijn in theater, musical en podium opgelet: het nieuwe lesseizoen van de HOF-Jeugdtheaterschool Raalte gaat in september weer van start. De lessen van de Jeugdtheaterschool zijn bestemd voor...

Emmanueldag: Hee wat is dat???

Dit is een dag waarop alle parochianen van 0 tot 100 jaar uit alle 11 geloofsgemeenschappen jaarlijks bij elkaar komen. UITNODIGING Emmanueldag b.g.v. 12 ½ jaar samenwerking op zaterdag 12 september 2015. St. Vituskerk...

Sport voor iedereen

SportService Zwolle wil sporters, sportaanbieders en haar netwerk op de hoogte houden over aangepast sporten. Hiervoor ontvangen wij ook graag nieuws van jou! Organiseer jij met jouw vereniging een evenement, open dag of kan...