Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Oud ijzeractie Muziekvereniging Salland

Op zaterdag 19 maart vertrokken ‘s ochtends vroeg diverse leden en vrijwilligers om het oude ijzer in Lierderholthuis en omgeving op te halen. De traditionele pannenkoeken tussen de middag mochten uiteraard niet ontbreken. Bij Loonbedrijf...

De heg is alweer gesnoeid

Op de vroege zaterdagmorgen 19 maart was een grote groep vrijwilligers al ruim voor het afgesproken tijdstip van 9 uur  druk in de weer. Een goed ingewerkte ploeg, iedereen wist wat er van hem...

Uitvoering Muziekvereniging Salland 16 april

Skien in april in Lierderholthuis? Aber naturlich! Op 16 april organiseert Muziekvereniging Salland een Oostenrijkse avond. De jaarlijkse uitvoering van Salland heeft dit jaar als thema Oostenrijk. De fanfare, voor de gelegenheid samen met...

22 maart algemene ledenvergadering

Leden, vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, andere belangstellenden: van harte welkom! AGENDA: 1. Opening, vaststellen agenda 2. Verslag ledenvergadering d.d. 24 maart 2015 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Highlights 2015 5. Financiële verantwoording...

Workshop Slim Wonen

Voor wie met de tijd mee wil gaan is op: – donderdagmiddag 3 maart van 14.00 tot 16.00 in Buurtcentrum Swaenewoerd, Raalte. – donderdagochtend 17 maart van 10.00 tot 12.00 in het Dorpshuus, Heino...