Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Agenda puntjes

Emmanueldag. Na jaren van voorbereiding startte op vrijdag 11 april 2003 de nieuwe Emmaneulparochie in Noord Oost Salland. Alle 11 geloofsgemeenschappen blijven zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren als afzonderlijke geloofsgemeenschap en in het...

Jaarverslag 2014 Salland Wonen

Net als voorgaande jaren kiezen we ervoor om het jaarverslag via de digitale weg beschikbaar te stellen. U vindt ons jaarverslag 2014 op onze website www.sallandwonen.nl Het thema van dit jaarverslag is ‘Toekomst’. Met...

Restauratie kruiswegstaties

Na weken van bellen en offertes is het nu zo ver. Komende week gaan de eerste kruiswegstaties voor restauratiewerkzaamheden naar het schilderij atelier de Rietflint in Twello. Afhankelijke van de beschadiging worden er 3...

Groenbeheer binnen de bebouwde kom

Geachte inwoners, Tijdens de algemene jaarvergadering van PB heeft de gemeente Raalte een presentatie gegeven over het overnemen van stukjes openbaar groen. Graag inventariseren we als dorp wie daarvoor belangstelling heeft. In eerste instantie...