Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Dansen in Lierderholthuis

Vanaf donderdag 22 september geeft dansschool Ruitenberg dansles in café d’Olde Wettering. Je kunt kiezen tussen zumba of stijldansen. Meer informatie? Kijk op www.dansschoolruitenberg.nl

Wandelpaden

De wens van het PB is om fijne wandelommetjes te realiseren rondom ons dorp. Denk hierbij ook aan het ecopad, dat al een aantal jaar bestaat. Ook prima om zo eens met bezoek of...

Excursie op de Colckhof

PB heeft vernomen dat veel van u dit voorjaar zijn geschrokken van de rigoureuze werkzaamheden op de Colckhof. We hebben daarom aan Natuurmonumenten gevraagd om dit (liefst vooraf) beter te communiceren. Natuurmonumenten heeft daarom...

Inventarisatie verenigingen

PB bundelt op dit moment de reacties die binnen zijn gekomen op de inventarisatie naar de stand van zaken bij onze verenigingen en organisaties. We komen hierop terug. Ook heeft Landstede ons benaderd om...

Peuterspeelzaal Duimelot

Wij zijn iedere dinsdag en vrijdagochtend van 8.45 tot 11.30 uur aanwezig op onze peutergroep. U bent van harte welkom om samen met uw peuter eens een kijkje te komen nemen. Ons adres is:...

Brievenbus

Ons bereikten verontrustende berichten over het verminderen van het aantal postbussen in het land. Navraag bij Post.nl leverde op dat onze brievenbus geen gevaar loopt.

Prijsvraag Raalte gezond

PB heeft meegedaan aan de prijsvraag van Raalte Gezond. Het betrof het idee om door bundeling van krachten zorg te dragen voor een breed scala aan activiteiten, van sport tot cultuur, van educatie tot...

Buitenschoolse opvang en kinderopvang

Onder de ouders van jonge kinderen in Lierderholthuis heeft PB een enquête gehouden om de animo te peilen voor buitenschoolse opvang (BSO) en kinderopvang. Naar aanleiding van deze reacties zijn we momenteel in gesprek...

Verkeersmaatjes

PB heeft twee opvallende “slow”-poppen gekocht, die voorbijrazend verkeer in ons centrum moeten manen de snelheid te matigen. Jammer genoeg waren de petjes en de vlaggetjes al weer snel verdwenen, vervelend dat door deze...