Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Jesse Coers Nederlands kampioen!

Jesse Coers (12) uit Lierderholthuis was niet echt gespannen voor de finale van de ICT Beverwedstrijd, met vragen over het vakgebied informatiekunde, informatica en ICT, op zaterdag 4 november jl. ” Ik vond het...

Structuurvisie Raalte 2025 ter inzage

Structuurvisie 2025 Het college van burgemeester en wethouders  heeft de ontwerpvisie  vrijgegeven voor inspraak. De ter inzage termijn loopt van donderdag 16 februari tot en met woensdag 28 maart 2012. Reacties zijn mogelijk als...

Actief op het ijs, actief in het zwembad

De Voorjaarsvakantie begint bij zwembad Tijenraan in Raalte al op zondag 26 februari. Vanaf 12.00 uur ligt er op die dag in het diepe bad een grote opblaasbare glijbaan. Maar ook tijdens de rest...

Jesse Coers Nederlands Kampioen

Jesse Coers (12) uit Lierderholthuis was niet echt gespannen voor de finale van de ICT Beverwedstrijd, met vragen over het vakgebied informatiekunde, informatica en ICT, op zaterdag 4 november jl. ” Ik vond het...

Gladheidsbestrijding

De strooiwagens en schuivers zijn weer op pad. PB heeft verzocht om aanpassing van de route, zodat het “rondje voor de school en kerk” ook standaard meegenomen wordt. Helaas houdt de gemeente vooralsnog vast aan...

Gemeentehuis Olst-Wijhe van binnen bekijken

Tijdens de open dag op 10 maart bent u van harte welkom om het nieuwe gemeentehuis in Olst-Wijhe helemaal te bezichtigen. Ook kunt u ruimtes bekijken die normaliter niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals...

Dienstverlening Rabobank

Geachte dorpsbewoners en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties in Lierderholthuis, Zoals u wellicht heeft vernomen, wordt het kantoor van de Rabobank in Heino in de loop van 2012 gesloten. De geldautomaat, sealbagautomaat en afstortautomaat...

Voorverkoop seizoenskaarten De Tippe

Van maandag 23 april t/m zaterdag 8 september  is het gemeentelijke openluchtzwembad De Tippe in Heino weer open en kunt u weer zwemmen. Door het invullen van onderstaand formulier kunt u seizoenkaarten voor het seizoen...

Notitie huurdersvereniging Salland

Huurdersvereniging Salland heeft een eigen analyse gemaakt van cijfermateriaal over de verhuur van woningen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte en deze gepubliceerd in een notitie over knelpunten voor huurders en woningzoekenden in Salland.