Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Informatiebijeenkomst combinatiefunctionaris onderwijs/sport

Tot 1 april 2012 kunnen de Raalter sportverenigingen en scholen een aanvraag voor een Combinatiefunctionaris indienen voor het schooljaar 2012-2013. Om de sportverenigingen en scholen verder te informeren over de eerste ervaringen, de gewenste inhoud...

Buitenschoolse opvang gestart

Sinds maandag 9 januari is  KOOS gestart met Buitenschoolse opvang in de Kerkehoek. De soosruimte is speciaal hiervoor leuk ingericht. De kinderen zijn enthousiast, de juf is aardig. De opvang is op maandag, dinsdag en...

Inzameling kerstbomen

Ook dit jaar haalt ROVA voor de gemeente Raalte de kerstbomen op. U kunt de kerstboom in dorpskern Raalte maandag 9 januari 2012 aan de weg leggen. In de andere dorpskernen wordt de kerstboom...

Lierderholthuis in de Fillipijnen

Zoals inmiddels voor velen bekend, is de Red Horse Company (RHC) een groep vrijwilligers uit Lierderholthuis en omgeving. Bart Reuvekamp uit Whythmen is met de projecten in de Filippijnen begonnen nadat hij 12 jaar...

Opruimen vuurwerkrommel

Namens de gemeente Raalte staat op maandag 2 januari in Lierderholthuis (Olde Wettering) gedurende een half uur (9:45 10:15) een vrachtwagen waar je ’t vuurwerkafval in kunt leveren. Ook dit jaar wordt er voor de kinderen...

Ontstaan Stichting Red Horse Company

Geachte lezer, Al sinds 2006 gaan we met een groep vrijwilligers onder de naam Red Horse Company naar de Filippijnen om daar huizen te bouwen voor de allerarmsten, voor hen die geen fatsoenlijk dak...

Voetpad geopend!

Sinds 23 december is er een (tijdelijk) voetpad tussen Lierderbroek en Lierderholthuis-centrum! Dank aan ieder die zich hiervoor heeft ingespannen!