Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Groot onderhoud kerktoren.

Onze kerk is een gemeentelijk monument. Periodiek komt de monumentenwacht onze kerk inspecteren. Hiervan krijgt de locatie raad het inspectierapport. Naar aanleiding van het advies in dit rapport heeft de locatie raad besloten dat...

mantra-meditatie en hatha yoga

Mantra-meditatieavond op zondag 21 januari van 19.30-21.00 uur Mantrazingen is een vorm van yoga. Het kan gebruikt worden om je meditatiebeoefening te ondersteunen. Het richten van de aandacht op de klank en op de...

Kerstoptredens Muziekvereniging Salland

Het aankomende weekend heeft Muziekvereniging weer een druk kerstprogramma. Zo wordt er o.a. gespeeld op de kerstmarkten in Wijhe en Heino en tijdens de kerkdienst in Lierderholthuis.  

Potstoten

Biljartvereniging d’Olde Wettering uit Lierderholthuis nodigt iedereen uit om te komen potstoten op zondag 10 december. Inschrijven voor dit toernooi kan die dag tot 13.30 uur in café d’Olde Wettering. De kosten zijn 5...

Adventsviering

Zondag 3 december is er om 9.00 uur in de kerk een adventsviering. Voorganger is Pastor Gerard Noordink. Zangkoor Together zorgt voor de muzikale ondersteuning. Deze viering is mede voorbereid door enkele ouders en...

Hollandse avond!

Zaterdag 3 februari 2018 moet je in je agenda zetten want dan wordt het Feest in de Tent. Eindelijk is het dan zo ver, de Avond van het Nederlandse lied terug in Lierderholthuis!!! Versie...

Parochieavond

Dinsdag 14 november houdt de locatie raad haar jaarlijkse parochieavond. Deze bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur in de BSO ruimte van het Dorpshuis. Op deze avond komen eerst de lopende en de financiële...

Ontmoeting & Inspiratie

De protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in Heino en Lierderholthuis nebben samen een brochure gemaakt waarin een aanbod aan pastorale activiteiten staan. Deze activiteiten zijn naast het ontmoeten ook bedoeld om elkaar vanuit verschillende...