Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Raalter uitdaging

Kent u ons? Misschien nog niet. Sinds 23 november jl. zijn wij opgericht in de gemeente Raalte. Op die datum hebben we ons aangesloten bij de coöperatie van alle lokale Uitdagingen in Nederland. Dat...

Fiets-vrijwilligers gezocht!

Hierbij een oproep van de duo-fietsclub. Ze zitten dringend verlegen om vrijwilligers! Kun je tijd maken om zo’n 2 uur (met voorbereiding 3uur ) met een gast fietsen? Het kan op voor-of na de middag...

Hart voor Salland

Stemkaart in de bus? De volgende verenigingen uit Lierderholthuis doen mee: * Muziekvereniging Salland * Paardensportvereniging Lierderholthuis * Plaatselijk Belang * Dorpshuis Lierderholthuis Laat uw stem niet verloren gaan!

Raalter uitdaging

Leidt u een stichting, vereniging of burgerinitiatief ten behoeve van de leefkwaliteit in de gemeente Raalte en heeft u een vraag of probleem waar u niet uit komt? Uw vraag gaat over spullen, materiaal,...