Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Laten zien wat je in huis hebt

Hoe kun je jouw waarde voor een werkgever nóg beter overbrengen? Die vraag staat centraal tijdens de Walk&Talk, op maandag 11 juni om 9.30 uur in de Bibliotheek Raalte. Walk&Talk is een maandelijkse inspiratie- en netwerkbijeenkomst voor...

Groot onderhoud kerktoren.

Afgelopen vrijdag werd er bij de kerk op grote hoogte gewerkt. De loopbrug over de gewelven werd van nieuwe loopplanken voorzien. In de klokkentoren worden ook nieuwe balken en loopplaten aangebracht. Omdat deze planken...

Uitslagen Hart voor Salland

Tijdens de vijfde editie van Hart voor Salland stelde de Rabobank € 160.000,- beschikbaar voor het verenigingsleven in Salland. Dit bedrag werd verdeeld door middel van het binnenhalen van stemmen. De jeugdsoos haalde 154...

Uitvoering Muziekvereniging Salland

Tijdens een drukbezochte uitvoering genoten de bezoekers van een gevarieerd muzikaal programma in Afrikaanse sfeer. De bezoekers mochten tijdens de uitvoering ook nog zelf aan de slag met een percussiepartij. Marcel en Michel ontvingen tijdens de...

Salland op Safari!

Onbevreesd trekken de muzikanten van Muziekvereniging Salland door de oerwouden van donker Afrika. In de verte brult een leeuw. Dichtbij horen we bladeren ritselen. Wiens idee was het om een jeep te huren? Het...

Stef Luchtenberg in het zonnetje gezet

Zondag 1 april 1e paasdag vierden wij tijdens een feestelijke eucharistieviering het 40 jarig jubileum van Stef Luchtenberg. Als 7 jarige jongen kreeg Stef les op het accordeon en nam zelfs deel aan Europese...