Gerard Noordink veertig jaar pastor in Salland en Vechtdal: feest en afscheid in september

 

Gerard Noordink is veertig jaar actief als pastor in de rooms-katholieke kerk. Vanwege de vakantietijd is daar zaterdag 1 augustus  op sobere wijze bij stilgestaan. Op zondagmorgen 20 september staan wij tijdens een feestelijke viering stil bij het 40 jarig jubileum en nemen we in Lierderholthuis afscheid van Gerard.

De in 1954 in het overwegend katholieke Haaksbergen geboren Noordink ging na de lagere school naar het seminarie in Apeldoorn, om daarna theologie te studeren aan de universiteit van Utrecht. Maar nadat hij in 1979 niet koos voor het celibaat en trouwde met zijn geliefde Cor, kon hij geen priester meer worden.

Op 1 augustus 1980 werd hij aangesteld als pastoraal werker in de parochie Twello. Ook werd hij geestelijk verzorger op de Franciscushof in Raalte (tegenwoordig Dimence). In 1996 werd hij benoemd tot pastor in Heino, waar hij een jaar later samen met zijn vrouw in de pastorie kon gaan wonen. Ook de parochie Lierderholthuis kreeg hij onder zijn hoede.

Grote bijdrage

Rond de eeuwwisseling speelde hij een belangrijke rol in de vorming van de Emmanuelparochie. , Als profielhouder gemeenschapsopbouw heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de opbouw, verdere ontwikkeling en toekomst van onze Emmanuelparochie en haar elf geloofsgemeenschappen in Noordoost-Salland, steekt pastoor André Monninkhof de loftrompet.

,Hiervoor zijn wij hem als pastoraal team, parochiebestuur en geloofsgemeenschappen veel dank verschuldigd. Wij feliciteren Gerard dan ook van harte met zijn veertigjarig ambtsjubileum. In deze felicitaties willen we ook zijn vrouw Cor betrekken, en allen die hem lief zijn. Zij hebben zijn pastorale werk mede gedragen. Zonder hen had Gerard niet kunnen doen, wat hij in veertig jaar voor velen heeft mogen betekenen.

Jubileum en afscheid

Op zondagmorgen 27 september wordt deze mijlpaal gevierd, de feestelijke eucharistieviering in de katholieke kerk in Heino staat gepland voor 11.00 uur. Dan neemt de parochie meteen ook afscheid van pastor Noordink, die met pensioen gaat. De sleutel van de Heinose pastorie overhandigt hij rond die tijd aan Hans de Vries, die begin dit jaar is gepresenteerd als nieuwe priester voor de Emmanuelparochie.

 

You may also like...