Huishoudelijk reglement

Sleutel
Ieder lid kan tegen betaling van € 5,– borg een sleutel van de tennisbaan krijgen. Hieruit volgt dat de opening en sluiting van het baanhek voor ieders eigen verantwoordelijkheid is. Deze sleutel is verkrijgbaar bij: Hans Middelkamp 0572 – 39 37 40

Openingstijden
De banen zijn alle dagen van het jaar geopend van 06.00 tot 23.00 uur. Met uitzondering van perioden van vorst en opdooi.

Baanvoorschrift
–       het dragen van geschikte kleding en tennisschoenen is verplicht.
–       Men dient zelf voor tennisballen te zorgen
–       Na het spelen moet men de baan slepen
–       Het is verboden breekbare spullen en etenswaar mee te nemen op de baan
–       Het is niet toegestaan om over de netten te springen
–       Toegang tot de banen hebben alleen die personen die zich actief met het tennis bezighouden.
–       Schade aan de goede naam van de vereniging of aan haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid of diens introducee kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dit lid worden verhaald.

Juniorleden
Juniorleden tot en met de leeftijd van 17 mogen alleen overdag gebruik maken van de banen tot  ’s avonds 20.00 uur of later mits er geen seniorleden van de banen gebruik willen maken. Juniorleden mogen echter geen gebruik maken van de verlichting.