Sportvereniging Lierderholthuis

Sinds 2015 heeft Lierderholthuis er weer een vereniging bij: SVL, ofwel Sport Vereniging Lierderholthuis (svl@lierderholthuis.com).

Deze vereniging houdt de meeste van haar activiteiten in onze prima de luxe gymzaal met bijbehorende ruimtes. Leden van SVL zijn bofkonten: ze betalen lidmaatschapsgeld waarvoor je bij de meeste clubs slechts één sport kunt beoefenen maar bij SVL mag je aan álle sporten meedoen die de vereniging aanbiedt. En dat worden er steeds meer.

Sporten SVL (per 1 januari 2015):

1. Tennis: zondagmorgen 9.00-10.30

2. Volleybal: maandag- en dinsdagavond vanaf 20:00 uur

3. Kickboxen: maandag: 18.00 voor kids, 19.00 voor jeugd en volwassenen

4. Sportfit: woensdag: 18.45 uur voor volwassenen

De sportvereniging Lierderholthuis is niet zo maar een clubje. We hebben een heuse ‘missie’ en vanzelfsprekend ook een ‘visie’ of andersom.

Visie: “Voor de leefbaarheid van de kern Lierderholthuis is het van groot belang om daar zo veel mogelijk activiteiten te kunnen beoefenen. De SVL wil daar op het sportieve vlak een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Missie: “Door het op een slimme en toegankelijke manier organiseren van een brede sportvereniging voorzien in de behoefte aan het kunnen beoefenen van zo veel mogelijk sporten in alle leeftijdscategorieën. Het maatschappelijk welzijn wordt hiermee zo veel als mogelijk bevorderd.”