Inventarisatie BSO in Lierderholthuis

Zoals jullie weten beginnen we in januari in de nieuwe school in Lierderholthuis. In de afgelopen maanden is de school samen met Stichting Dorpshuis Lierderholthuis, hard aan de slag geweest om BSO in Lierderholthuis te kunnen aanbieden. Helaas heeft de huidige aanbieder, KOOS, zich in de loop van het proces, teruggetrokken voor BSO in Lierderholthuis.
Om kinderopvang te realiseren is een aantal voorwaarden van belang, allereerst dient er voldoende animo te zijn voor opvang. Daarnaast dient er een vergunning aangevraagd te worden, de verwachting is dat dit voor 1 februari gerealiseerd kan worden. Daarnaast dient er een partij te zijn die de opvang realiseert, hiervoor zijn constructieve gesprekken met een kinderopvangorganisatie.
Koos is op de hoogte van het voornemen om de opvang in Lierderholthuis te realiseren en wil meewerken aan een soepele overgang.
Graag willen we weten voor welke dagen en opvang de meeste animo is. Daarom sturen we bijgaand een enquête mee.
We hopen van harte dat jullie gebruik willen maken van deze faciliteit. Mochten jullie vragen hebben, neem contact op met Age Jan Hut (directie@bssintnicolaas.nl) of met Mea Schutte (06-14758616).

You may also like...