Door de corona crisis zijn er enkele aanpassingen.

Het kerkportaal  blijft wel open tijdens  de corona tijd voor individuele bezoekers voor gebed aan Maria of om een kaars aan te steken.

Om iedereen toch steeds op de hoogte te houden verschijnt nu iedere 14 dagen het kerkepad in de vorm van een mededelingenblad in de brievenbus aan de buitenmuur van de kerk. Ook is via de website van PB. Lierderholthuis, geloofsgemeenschap en de vieringen van Lierderholthuis te vinden.

Kerkepad in uw digitale brievenbus!
In de komende weken zullen we proberen ons nummer van Kerkepad
zo te digitaliseren dat u die via uw emal kunt ontvangen en lezen.
Palmtakken.
Omdat de vieringen op Palmzondag niet door kunnen gaan, zullen in de dagen ervoor palmtakjes worden gewijd. Op zondag 5 april staan in het kerkportaal palmtakjes om mee te nemen.

 

You may also like...