Voortgang bso Lierderholthuis

Zoals jullie weten gaan we met de bso tijdelijk over naar Heino.

De aanleiding tot dit besluit was het bericht dat de school in Lierderholthuis verbouwd zou worden en de kinderen gedurende de verbouwing in Heino naar school zouden gaan.

De verbouwing is uitgesteld, toch gaan we met de bso wel vast over. Dit heeft vooral te maken met de krimp binnen de kinderopvang en de financiële gevolgen die dit met zich meebrengt.

De kinderen worden daarom vanaf de week na de herfstvakantie met een taxi naar de bso in Heino gebracht. Dit zal zijn totdat de school verbouwd gaat worden, daarna zullen de kinderen vanuit de school in Heino worden opgehaald en naar de bso gebracht.

Tijdens de verbouwing zullen er gesprekken plaatsvinden tussen Koos,  school en Plaatselijk Belang over de toekomst van de bso. De insteek zal zijn om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn  om een vorm van naschoolse opvang te kunnen blijven bieden in Lierderholthuis na de verbouwing.

De ontwikkelingen hierover zal in de nieuwsbrief van school beschreven worden.

Inge Tijdhof
Kinderopvang Koos

You may also like...