Voetpad geopend!

Sinds 23 december is er een (tijdelijk) voetpad tussen Lierderbroek en Lierderholthuis-centrum! Dank aan ieder die zich hiervoor heeft ingespannen!

You may also like...