Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

  VIERINGENROOSTER GELOOFGEMEENSCHAP LIERDERHOLTHUIS.

Zondag 20 Jan. is er geen Viering in Lierderholthuis.
Wel is er in Heino om 10.00u. een Oecumenische Viering
in de Nicolaaskerk te Heino.
Voorganger: Pastor G. Noordink.

Zondag 27 Jan. 9.00u. 3″.de.zondag door het jaar.
Communieviering:
Thema: “Vervul jij de Schrift?
Voorganger: Pastor G. Noordink, M.m.v. Gem. Koor..
Intentie: Overl. ouders v/d Weerd- Demmers, Antoon Strijtveen.

Misdienaars:
Zondag 20 Jan. Geen viering in Lierderholthuis
Zondag 27 Jan. 9.00u. ??

Kosterdienst:
Zondag 20 Jan. Geen viering in Lierderholthuis
Zondag 27 Jan. 9.00u. A.Schrijver . Tel. 0572-351820

Toneelvereniging Lierderholthuis

De uitvoering is op 1 en 2 Februari een blijspel in
drie bedrijven “Over de Top” Geschreven door Maarten Metz.

“Over de Top” gaat over een reisgezelschap in een oud sjofelhoteletje in de bergen.
Het personeel ( de hoteleigenaar, het kamermeisje – zijn zus- en de skileraar annex
klusjesman ) is blij met ieder nieuw gezicht in hun afgelegen dorpje en hotel.
Dit weekend zijn dat vier totaal verschillende mensen die een groepsreis hebben geboekt.
Samen met de reisleider zorgen-na de nodige verwarring, hilariteit en paniek uiteindelijk
voor nieuwe toekomst voor het personeel en voor zichzelf.
Beide avonden starten om 20.00 uur in het MFA te Lierderholthuis.

Welkom / Dank je wel.
Han Mensink heeft aangegeven dat hij in februari gaat verhuizen naar Winterswijk en
daarom is hij nu gestopt met het ophangen van de adventskrans. Han bedankt voor je
jarenlange inzet op grote hoogte in onze kerk.
Welkom Rene Ogink die deze taak nu op zicht neemt.

Bernard Elshof stopt als contact persoon voor de tuinploeg. Hij heeft ruim 30 jaar met grote
gedrevenheid en veel plezier zich ingezet voor onze geloofgemeenschap. Nadat Bernard
en Joke naar Heino verhuisde bleven zij betrokken bij de kerk in Lierderholthuis. Vaak waren de werkzaamheden door Bernard en enkele vrijwilligers al uitgevoerd voordat je er erg in had. Bernard geeft wel aan nog beschikbaar te blijven. Bernard bedankt voor je grote en vele jaren inzet. Herman Middelkamp is nu contact persoon van de tuinploeg.

Actie Kerkbalans2019

Van 19 januari tot en met 2 februari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden.
Ook de H. Nicolaaslocatie neemt in deze periode deel aan de Actie Kerkbalans. Voor het behouden van de pastorale zorg en onderhoud van ons prachtig kerkgebouw zijn we afhankelijk van uw bijdrage.
Met behulp van veel vrijwilligers zijn er het afgelopen jaar een aantal veiligheids voorzieningen aangebracht in de kerk. Momenteel worden de galmborden vervangen en herstelwerkzaamheden aan de klokkenstoel uitgevoerd.
Vindt u het ook belangrijk dat onze geloofsgemeenschap en kerkgebouw voor Lierderholthuis behouden blijft?
Vul dan uw financiële bijdrage in op de brief die deze week bij u bezorgd wordt. Een week later wordt het invulformulier door een vrijwilliger weer opgehaald.
Dank alvast voor uw bijdrage.

Locatie raad van de H. Nicolaaslocatie Lierderholthuis.