Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

Geloofsgemeenschap LIERDERHOLTHUIS.

Meldpunt: Thea Geerlink Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres : thea-geerlink.1@kpn.nl
Secretaris: Bert Lenferink Tel. 0621270305.
Mailadres: lenferinkbert95Secretaria@gmail.com

Aanmelden per viering

Wanneer u de zondagmorgenviering wilt bezoeken, dan is het wel verplicht om u iedere week opnieuw aan te melden. Dit kan op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Cristiaan Hintzen tel. 0623628065.

Zondag 4 oktober 9.00 uur Eucharistieviering.

Thema: Durft het risico aan.

Voorganger: Pastor Hans de Vries m.m.v. gemengd koor.

Intenties: Herman Bernardus Elshof, Bertus Nijhof.

Zondag 11 oktober Gebedsviering.

Thema: Tot het feest genodigd.

Voorganger: pastor A.  m.m.v. gemengd koor

Intenties: Mies Hemels, Herman Broeknellis, Graads en Herman Elshof, overleden ouders Niens v/d Weerd.

Kosterdienst.

Zondag 4 oktober 9.00 uur Harry van Dijk. Tel. 0529-497559.

Zondag 11 oktober 9.00 uur Annie Schrijver Tel. 0572-351820.

Communie- uitreiking.

Het pastoraal team heeft besloten, dat met ingang van het weekend van 3 en 4 oktober nu ook tijdens een gebedsviering door een pastoraal werker de communie mag worden uitgereikt. Dit kan echter niet op de gebruikelijke manier. De communie wordt nu uitgereikt met behulp van een hoestscherm en met een liturgisch pincet. De looproute hiervoor wordt in de kerk uit gelegd.

Richtlijnen voor aangepaste kerkvieringen.

1: Bij verkoudheid, benauwdheid of koorts, blijf thuis.

2: Het is verplicht om je iedere week aan te melden per telefoon voor de zondagmorgenviering. Dit kan op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur bij Cristiaan Hintzen tel. 0623628065.

3: Achter in de kerk is ontsmettingsmiddel aanwezig, vooraf graag uw handen ontsmetten.

4: Zelf een misboekje pakken.

5: We lopen alleen via het middenpad de kerk in en uit.

 6: De zitplaatsen voorin worden als eerste bezet en daarna bank-voor bank naar achteren.

7: Zitplaatsen zijn op anderhalve meter gemerkt met een sticker. De banken die vrij gelaten moeten worden zijn met een koord gemarkeerd.

8: Echtparen en gezinsleden kunnen bij elkaar in de bank zitten.

9: Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand.

10: Tot 1 september a.s. is er alleen in de zondagsviering in de St. Brigitta kerk te Ommen een communie uitreiking.

11: Tijdens de viering blijven de deuren open, dit in verband met voldoende ventilatie.

12: Na de viering verlaten we de kerk bank- voor – bank te beginnen mat de achterste banken.

13: Neem het misboekje mee en leg deze in de kartonnen doos en het collecte geld in het mandje er naast.

14:  We verlaten via het middenpad de kerk bank- voor – bank te beginnen met de achterste banken aan de rechterkant. Volg verder de aanwijzingen van de gastheer op.

 

De locatieraad en de pastoraatsgroep zijn er bewust van dat deze maatregelingen een grote impact kunnen hebben op alle kerkbezoekers. We heten u van harte welkom in deze ”extra“ bijzondere viering.