Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

  VIERINGENROOSTER Geloofsgemeenschap LIERDERHOLTHUIS.

Zondag 21 juli 9.00 uur Communieviering
Thema: De Heer ontvangen.
Voorganger: Werkgroep m.m.v. Gemengd koor.
Intenties: Herman Broeknellis, Hans Oosterwijk, Mies Hemels, overleden ouders Hemels- v/d Ven.

Zondag 28 juli 9.00 uur Communieviering.
Voorganger: Pastor G. Noordink. M.m.v. Gemengd koor.
Thema: Vragen.
Intenties: voor alle overleden parochianen.

Zondag 4 augustus 9.00uur Eucharistieviering.
Voorganger: Pastoor A. Monninkhof m.m.v. Volkszang
Thema: Werken voor God.
Intenties: Jan Groten ,Herman Broeknellis ,Riek van der Vegte, Johanna Maria Niens – v/d Weerd.

Misdienaars
Zondag 21 juli 9.00 uur werkgroep
Zondag 28 juli 9.00 uur Dorus de Jongh de Leeuw Rob Peters
Zondag 4 augustus 9.00uur Emma en Evy Peters

Kosterdienst.
Zondag 21 juli 9.00 uur A. Schrijver Tel. 0572-351820
Zondag 28 juli 9.00 uur A. Schrijver.
Zondag 4 augustus 9.00 uur H. van Dijk. Tel. 0529-497559

Bezorging Kerkepad.
Omdat het nu vakantie tijd is gaan de bezorgers van het kerkepad ook met vakantie. Daarom wordt het volgende Kerkepad niet bij u thuis bezorgd. Hij ligt dan achter in de kerk en in de bus aan de buitenmuur van onze kerk.

Kermiscollecte.
Namens de Strijd van Salland en een ieder die hier om wat voor reden dan ook bij betrokken is, willen wij jullie bedanken voor de gulle giften die werden gedoneerd tijdens de kerkdienst in Lierderholthuis bij het feestweekend! Een enorm bedrag van €213,31 werd opgehaald!