Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

Geloofsgemeenschap LIERDERHOLTHUIS.

Meldpunt: Thea Geerlink Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres : thea-geerlink.1@kpn.nl
Secretaris: Bert Lenferink Tel. 0621270305.
Mailadres: lenferinkbert95Secretaria@gmail.com

Mededelingen.

Het portaal van de Kerk blijft  open voor individuele bezoekers voor  gebed aan Maria of om een kaars aan te steken. Om iedereen toch steeds op de hoogte te houden verschijnt nu iedere 14 dagen het kerkepad in de vorm van een mededelingenblad in de brievenbus aan de buitenmuur van de kerk. Ook is via de website van PB. Lierderholthuis, geloofsgemeenschap en de vieringen van Lierderholthuis te vinden.

 Kerkepad in uw digitale brievenbus!

In de komende weken zullen we proberen ons nummer van Kerkepad  zo te digitaliseren dat u die via uw email  kunt ontvangen en lezen. Parochiële website Naast de website van onze geloofsgemeenschap www.rkkerkheino.nl  kunt u het lokale parochienieuws volgen.

Een  pastorale opsteker in moeilijke tijden.

Vrijdag 27 maart, 2020

Omgaan met tegenslagen, omgaan met verdriet, omgaan met beperkingen, het zijn levensuitdagingen waar niemand aan ontkomt. Het is van alle tijden en van overal op onze wereld. De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart schreef ooit: In de duisternis vindt men het licht. Dus als we verdriet hebben is het licht het dichtstbij.Nu alles anders is en we op een andere manier met elkaar moeten omgaan, is er ook tijd om je te bezinnen, te bidden, tot nadenken te komen. Wie dus in het donker is, ziet eerder het licht dan wie al lampen genoeg om zich heeft. Ik hoop maar dat niet de angst, maar de hoop ons leven bepaalt!

Persbericht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het corona virus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast .De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast. Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder deelname Vander gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen  op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid. Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom. Decreet De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid  -19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het corona virus heerst.

– Gebed van de bisschoppen

– Gebedskaart voor de geestelijke communie

– Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood

Volg de website van uw bisdom en parochie voor andere mogelijkheden tot gebed en live streaming van vieringen. Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO – NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestremd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse  ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

 

Een digitale opname van een viering is vanaf nu mogelijk!

Een digitale opname van een viering is vanaf nu mogelijk! Dankzij de inzet en creativiteit van een aantal vrijwilligers is de beamer  installatie in onze kerk geschikt gemaakt om vieringen met beeld en geluid digitaal vast te leggen op een DVD of een USB- stick. Wanneer er door de corona virus maar een beperkt aantal mensen aanwezig kan  zijn bij een afscheid kan er, indien gewenst, wel een opname worden gemaakt die later door betrokken bekeken en meebeleefd kan worden.

Vieringen via internet

Beste mede parochianen,

Ter bestrijding van de verspreiding van het Corona – virus hebben de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten om alle liturgische vieringen, in de weekenden en door de week, op te schorten tot 1 juni a.s. Ook mogen er in de kerken en parochiecentra geen bijeenkomsten plaatsvinden. Wel sporen onze bisschoppen ons als pastores, maar ook u parochianen aan, om onze christelijke roeping gestalte te blijven geven en er voor elkaar te blijven zijn. We worden hierbij aangespoord om zo creatief mogelijk te zijn. Vanaf nu is het mogelijk om             elke zondag om 11.00 uur de Eucharistieviering vanuit Ommen       live mee te vieren via internet: https://www.kerkdienstgemist.nl/stations/1922        – Brigittakerk

Ook de vieringen van Palmzondag en de Goede Week en Pasen kunt U mee vieren: 

Palm – & Passiezondag 5 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering

Celebrant: pastoor Monninkhof

Witte Donderdag 9 april 2020, 19.00 uur – Eucharistieviering

Celebrant: Pastoor Monninkhof

Kruisweg 10 april 2020, 15.00 uur – Gebedsviering

Agens: pastor Rutgers

Goede Vrijdag 10 april 2020, 19.00 uur – Gebedsviering

Agens: pastoor Monninkhof

Paaswake 11 april 2020, 21.30 uur   – Eucharistieviering

Celebrant: pastor Rutgers

Paaszondag 12 april 2020, 11.00 uur – Eucharistieviering

Celebrant: pastoor     Monninkhof

Tweede Paasdag 13 april 2020, 11.00 uur   – Eucharistieviering

Celebrant: pastor de Vries (of: pastor Rutgers)

Belangrijk om te vermelden is, dat de vieringen niet ter plaatse bijgewoond kunnen worden. De kerkdeur blijft op slot. U wordt expliciet verzocht om niet naar de kerk te komen, maar om vanuit huis via internet met ons mee te vieren.U kunt ook op de website https://www.kerkdienstgemist.nl/ in de zoekbalk, met de titel: ‘Zoek kerk’, zelf zoeken op: ‘Ommen’ en dan ‘Brigittakerk’ aanklikken.

Namens het Pastoraal Team en Parochiebestuur alsmede de

Locatieraad van de Sint Brigitta geloofsgemeenschap te Ommen, hoop u van harte digitaal te mogen begroeten tijdens de uitzendingen van de

bovengenoemde vieringen.

Pastoor André Monninkhof

Aangepaste corona aanpassing

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen.Op de website van het Aartsbisdom Utrecht vindt u meer informatie over deze jongste maatregelen van de Nederlandse bisschoppen:
https://www.aartsbisdom.nl/alle-publieke-vieringen-afgelast-tot-en-met-pinksteren/

Kerkdienstgemist.nl

In Ommen is vrijdag 20 maart een nieuwe installatie geïnstalleerd waarmee het mogelijk wordt gemaakt de Eucharistievieringen en ook andere vieringen vanuit de thuissituatie mee te kunnen vieren. De account hiervoor is vanuit de St.Brigittakerk geactiveerd.
Het is een gratis gebruikersaccount.
Het live volgen kan door in te loggen op kerkdienstgemist.nl m.b.v. uw, computer, laptop of tablet en in een gratis app voor iOS of Android op uw telefoon. Ga dan naar Overijssel en zoek naar de kerk in Ommen.
Wij zijn nog drukdoende de agenda te vullen et. maar voorlopig is dit een service voor onze geloofsgemeenschappe