Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

  VIERINGENROOSTER GELOOFGEMEENSCHAP LIERDERHOLTHUIS.

Zondag 17 maart 9.00u. 2 de zondag veertigdagentijd
Communie viering:
Thema: Verbond
Voorgangers: Werkgroep Liturgie, M.m.v. Gem-koor.
Intenties: Antoon Strijtveen, Herman Broeknellis.

Zondag 24 maart 9.00u. 3e. Zondag veertigdagentijd
Eucharistieviering:
Thema: Bekering
Voorganger: Pastoor J. Rutgers, M.m.v. Volkszang
Intenties: Gerardus Johannes Nijenhuis

Misdienaars:
Zondag 17 maart 9.00u. Werkgroep Liturgie.
Zondag 24 maart 9.00u. Isis Middelkamp Evy Peters

Kosterdienst:
Zondag 17 maart 9.00u. A. Schrijver tel. 0572-351820
Zondag 24 maart 9.00u. H. van Dijk tel. 0529-497559

Thema Vasten actie zorg:
Dit jaar worden waterprojecten in Congo, Siera Leone, Nicaragora en Indonesie
ondersteund. Er worden waterputten, pompen en opslagtanks aangelegd.
De beschikbaarheid van schoonwater geeft grote invloed op het leven en gezondheid
van mensen in ontwikkelingen landen.
Met het Kerkpad hebt u het Vastenzakje ontvangen.
Gedurende de vastentijd staat de bus weer achterin de kerk, waarin u uw bijdrage kunt doen.

Hallo Dames.
De volgende bijeenkomst van onze vrouwen staat gepland op 19 maart.
Ben Kogelman uit Raalte komt ons vertellen over “de Hammerhof”
een bijzonder natuur in het Sallandse landschap.
Hij boeit ons die avond met uitleg over de hammerhoftuin,
bijzondere bijen, honing, enzovoorts.
Graag zien we jullie 19 maart om 20.00 uur in het cafe.
Vanaf kwart voor 8 staat de koffie klaar.
Tot dan!
Groeten Anita, Hetty, Tonny en Marja

Vormsel Lierderholthuis
Acht weken lang bereiden de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool Sint Nicolaas zich voor op het Vormsel. Dit is uiteraard voor alle kinderen, ook al kies je uiteindelijk niet voor dit sacrament. Het project bestaat uit 8 thema’s. Op school worden er 3 thema’s ingeleid door pastor Gerard Noordink en 5 door de klassenleerkracht. Hierna gaat het project mee naar huis en kunnen de kinderen samen met hun ouders eraan werken. Voor de 5 kinderen die gekozen hebben voor het vormsel komt hulpbisschop Ted Hoogeboom niet naar Lierderholthuis. Daarom ontvangen Merle Borreman, Evy Peters, Isis Middelkamp, Lotte Kalter en Lize van Vilsteren samen met de vormelingen uit groep 8 van basisschool de Dolfijn op zaterdag 23 maart om 18.00 uur in de Rooms Katholieke kerk te Heino het vormsel.
In het kader van het vormselproject gaan de kinderen vooraf op donderdag 21 maart samen met pastor Gerard Noordink en enkele ouders naar Utrecht. Er wordt een bezoek gebracht aan de Domkerk en de Domtoren. De kinderen maken kennis met de stad én met hulpbisschop Ted Hoogeboom. Hij geeft tijdens het bezoek o.a. uitleg over het vormsel.
Ook is er op zondagmiddag 31 maart een vormelingendag in Borne. Deze middag is bedoeld voor alle vormelingen uit Overijssel.