Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

  VIERINGENROOSTER GELOOFGEMEENSCHAP LIERDERHOLTHUIS.

Zondag 18 Nov. 9.00u. 33e. zondag door het jaar

Euchristieviering:
Thema: “Verzameld door de Heer”
Voorganger: Pastoor A.Monninkhof, M.m.v. Volkszang

Bijzondere Viering;
Graads en Annie Luchtenberg-Haarman zijn 60 jaar getrouwd.
Dit wordt gevierd op Maandag 19 November 2018.
Om 13.30uur begint de viering Uit Dankbaarheid
in de St. Nicolaas kerk te Lierderholthuis.

Zondag 25 Nov 9.00u. Christus Koning
Communieviering:
Thema: “Luister naar Mijn Stem!”
Voorganger: Pasor G. Noordink, M.m.v. Gem. Koor.

Misdienaars:
Zondag 18 Nov 9.00u. Dorus de Jongh de Leeuw, Sven Peters.
Zondag 25 Nov 9.00u. Sarah de Jongh de Leeuw, Isis Middelkamp.
Zondag 2 December xxx

Kosterdienst
Zondag 18 Nov. 9.00u. H. van Dijk tel. 0529-497559
Zondag 25 Nov. 9.00u. H. van Dijk
Zondag 2 Dec. 9.00u. A. Schrijver tel. 0572-351820

Oud Papier:
Op Zaterdag 8 Dec. staat de container weer op het schoolplein,
t.b.v. de St Nicolaas-school

Parochieavond.
Hoe staan we als geloofsgemeenschap ervoor; dit is de rode draad
van de avond.
De parochieavond is dit jaar op dinsdag 20 november om 20.00 uur in
de BSO ruimte van het Dorpshuis. Eerst komen de lopende en de
financiële zaken aan de orde. Na de pauze komt Pastoor Andre
Monninkhof zijn levensloop vertellen.

Vrouwenclub Lierderholthuis.
Hallo Dames, wij zijn de volgende om wat te organiseren.
Wij willen gaan bowlen op maandag 26 november,
dit kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.
Wie graag mee wil doen, moet zich opgeven voor 10 november.
Opgeven kan bij Ria Luttenberg of Silvia Bendijk
janrialut@hotmail.com silvia@bendijkjes.nl
Groetjes, Annie Luchtenberg, Annuska de Jongh de Leeuw
Silvia Bendijk, Ria Luttenberg.