Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

  VIERINGENROOSTER Geloofsgemeenschap LIERDERHOLTHUIS.

Zondag 10 november 9.00 uur Eucharistieviering.
Thema: Voor hem zijn allen levend.
Voorganger: Pastor A. Monninkhof. M.m.v. Volkszang
Intenties: Hans Oosterwijk, Graads Elshof, Herman Broeknellis, Mies Hemels, Johanna Maria Niens v/d Weerd, Gerardus Johannes Nijenhuis.

Zondag 17 november 10.00 uur Oecumenische dienst in RK. Kerk te Heino
Thema: Zeg mij wie bent
Voorganger: Ds. van Solkema m.m.v. organist Piet Lievense.
Deze ochtend is er om 9.00 uur geen viering in onze kerk. Wij zijn van harte welkom in de RK. kerk in Heino.

Misdienaars
Zondag 10 november 9.00 uur Chris en Rob Peters

Kosterdienst.
Zondag 10 november 9.00 uur H. van Dijk. Tel. 0529-497559

Oud Papier.
Zaterdag 9 november staat de container weer op het schoolplein van de Sint Nicolaasschool.

Jaarvergadering.
Op dinsdag 12 november houden we onze parochieavond om 20.00 uur in de BSO ruimte van het Dorpshuis. Eerst komen de lopende en de financiële zaken aan de orde. Na de pauze zal Pastor Gerard Noordink ons de situatie van de kerk uitleggen aan de hand van gegevens om te kijken waar onze parochie op 1 januari 2024 staat. En ook om samen naar wegen te zoeken hoe we verder gaan nadat pastor Gerard Noordink volgend jaar met pensioen gaat. Probeer daarom deze avond massaal te komen.
Vrouwengroep Lierderholthuis.
De volgende bijeenkomst voor de “Vrouwengroep Lierderholthuis” is op dinsdag 19 november. Het wordt een gezellig ontspannende avond met denk en doe spellen. Er zit wel een competitie element in waar een prijsje aan verbonden zit Om 19.45 uur staat bij café “De Olde Wettering” de koffie klaar en om 20.00 uur moeten onze handen en hoofd in actie komen We rekenen op een mooie opkomst zodat we samen weer een mooie avond hebben.
De avond wordt verzorgd door: Thea Geerlink, Evelien Poppe en Diny Rosendaal.

Geluidsinstallatie
Zoals aangekondigd in het vorige Kerkepad zal er een nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk komen. Op 24 en 25 oktober hebben enkele vrijwilligers geholpen om de nieuwe installatie te installeren. Zondag 27 oktober is de installatie voor het eerst in gebruik genomen. De galm in de kerk bij het spreken is nu veel minder en alle sprekers moeten nu duidelijk verstaanbaar zijn. Opname van een viering gebeurd nu via een USB stick en niet meer via een cd. Verder kan er nu op het priesterkoor ingeplugd worden voor b.v. een keyboard. Zodat de muziek te horen is over de boxen in de kerk.De loopmicrofoon voor in de kerk is hetzelfde gebleven. Het geheel wordt nu bediend middels een tablet. Voor vragen kom er mee bij Gerard Vilsterman of ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Herman Middelkamp.