Vieringen geloofsgemeenschap Lierderholthuis

  VIERINGENROOSTER GELOOFGEMEENSCHAP LIERDERHOLTHUIS.

Zondag 23 Sept. 9.00u. 25e. Zondag door het jaar.
Eucharistieviering
Thema: “Neem mij op”
Voorganger: Pastoor A.Monninkhof, M.m.v. Gem. Koor.
Intenties: J.G.D. Hendrikus Theodorus Lugtenberg,
Overl. ouders Hemels v.d.Ven, Herman Jansen,
Hermannes Bernardus Elshof, Herman Broeknellis.

Zondag 30 Sept. 9.00u. 26e. Zondag door het jaar.
Eucharistieviering:
Thema: “Voor wie kom jij op?”
Voorganger: Pastoor J. Rutgers, M.m.v. Gem. Koor.
Intenties: J.D.G. Johanna Maria Niens -v/d Weerd,

Misdienaars:
Zondag 23 Sept. 9.00u.
Zondag 30 Sept. 9.00u.
Zondag 7 Okt. 9.00u.

Kosterdienst:
Zondag 23 Sept. 9.00u. Wim Logtenberg tel. 0570-522361
Zondag 30 Sept. 9.00u. Annie Schrijver 0572-351820
Zondag 7 Okt. 9.00u. Harry van Dijk 0529-497559

Collecte:
Zondag 7 Okt. is er een Caritas-deurcollecte.

Oud Papier:
Zaterdag 13 Okt. staat de container weer op het schoolplein,
t.b.v. de St Nicolaas -school.

Korendag in Lierderholthuis,
29 september 2018 zal er door de “korendagcommissie Lierderholthuis”
een korendag worden georganiseerd.
Deze dag zullen er 17 koren deelnemen uit de Emmanuelparochie, die
allerlei liederen ten gehore zullen brengen. Vanuit elke lokatie is er
minimaal een deelnemend koor.

Naast het luisteren naar de koren is er de mogelijkheid om mee te doen
aan een zangworkshop,van 11.45 uur tot 12.15 uur. Na de lunchpauze
gaan wij verder met de workshop van 13.15 tot 13.45.
Voor deze muzikale dag willen we u allemaal uitnodigen, in de St.
Nicolaaskerk in Lierderholthuis. De Korendag begint om 9.30 en eindigt
om 16.00. vanaf 9.00 is koffie in het dorpshuis.
Wij willen iedereen uitnodigen, die het leuk vindt om naar diverse korendag
te luisteren.
De toegang is de gehele dag gratis.
Wij als “korendagcommissie Lierderholthuis”
zien u graag 29 september in Lierderholthuis.