Uitnodiging: 17 April Jaarlijkse Ledenvergadering Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Beste leden,

Graag nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Lierderholthuis u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op woensdag 17 april in het Café d’Olde Wettering aan de Kerkslagen 2 te Lierderholthuis, aanvang 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening, vaststellen agenda
2. Verslag ledenvergadering d.d. 17 april 2018
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bestuurszaken
a. Aftredend: Johan-Paul Borreman
b. Aftredend: Tineke Jansen
5. Terugblik 2018
6. Financiële verantwoording door de penningmeester
7. Stand van zaken windmolens buitengebied Olst-Wijhe
8. Stichting Dorpshuis Lierderholthuis (SDL)
9. Evenementencommissie
10. Multifunctioneel veld
11. Sportvereniging Lierderholthuis (SVL)
12. Laatste woonontwikkelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

Hier (Uitnodiging ledenvergadering 2019) vindt u de notulen van vorig jaar .

Graag tot dan.

Met vriendelijke groet,

Tom te Winkel
Plaatselijk Belang Lierderholthuis

 

 

You may also like...