Smurfplanet: kom je bij ons spelen?

Smurfplanet voorziet in het Dorpshuis in Lierderholthuis in buitenschoolse opvang. De kinderen zijn super enthousiast en ouders zijn zeer tevreden. In 2018 wil het Dorpshuis, bij voldoende belangstelling, ook een peuterspeelzaal en voorschoolse opvang opzetten in Lierderholthuis. Via deze flyer peilen we de belangstelling.

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ontwikkelen, ontdekken en leren op een speelse manier èn spelen in een veilige omgeving staan centraal. De leidster schept een gezellig, positief en stimulerend groepsklimaat waar elk kind zich vrij kan ontwikkelen. Tegelijkertijd stimuleert zij elk kind tot gelijkwaardige participatie in de groep. Door de samenwerking met de basisschool te zoeken, kunnen we een doorgaande ontwikkelingslijn voor 2-13 jarigen in Lierderholthuis aanbieden.

Voorschoolse opvang is voor schoolgaande kinderen van vier tot dertien jaar. Ook hier is er professionele leiding, is opvang altijd gewaarborgd en is er een gevarieerd activiteitenaanbod.

Heeft u interesse of wilt u hier graag meer van weten, mail dan naar dorpshuis@lierderholthuis.com

You may also like...