Sedert 2011 Onder auspiciën van vereniging Plaatselijk Belang Lierderholthuis

Verslag bijeenkomst sluiting Rabo Heino

Op 13 februari jl. was PB aanwezig bij een informatiebijeenkomst van Rabobank Salland over de sluiting van het kantoorgebouw in Heino. Enkele inwoners van Lierderholthuis hadden vooraf wat vragen meegegeven.  Hierbij het Stakeholdersbijeenkomstverslag Rabobank Heino 13-02-2012 van...

Jesse Coers Nederlands kampioen!

Jesse Coers (12) uit Lierderholthuis was niet echt gespannen voor de finale van de ICT Beverwedstrijd, met vragen over het vakgebied informatiekunde, informatica en ICT, op zaterdag 4 november jl. ” Ik vond het...

Structuurvisie Raalte 2025 ter inzage

Structuurvisie 2025 Het college van burgemeester en wethouders  heeft de ontwerpvisie  vrijgegeven voor inspraak. De ter inzage termijn loopt van donderdag 16 februari tot en met woensdag 28 maart 2012. Reacties zijn mogelijk als...

Actief op het ijs, actief in het zwembad

De Voorjaarsvakantie begint bij zwembad Tijenraan in Raalte al op zondag 26 februari. Vanaf 12.00 uur ligt er op die dag in het diepe bad een grote opblaasbare glijbaan. Maar ook tijdens de rest...

Jesse Coers Nederlands Kampioen

Jesse Coers (12) uit Lierderholthuis was niet echt gespannen voor de finale van de ICT Beverwedstrijd, met vragen over het vakgebied informatiekunde, informatica en ICT, op zaterdag 4 november jl. ” Ik vond het...

Gladheidsbestrijding

De strooiwagens en schuivers zijn weer op pad. PB heeft verzocht om aanpassing van de route, zodat het “rondje voor de school en kerk” ook standaard meegenomen wordt. Helaas houdt de gemeente vooralsnog vast aan...

Gemeentehuis Olst-Wijhe van binnen bekijken

Tijdens de open dag op 10 maart bent u van harte welkom om het nieuwe gemeentehuis in Olst-Wijhe helemaal te bezichtigen. Ook kunt u ruimtes bekijken die normaliter niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals...