Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen

Niet iedereen weet precies wat de gemeenteraad doet, welke onderwerpen er spelen en hoe je hiervoor kunt stemmen. Daarom organiseert de Bibliotheek Salland samen met ProDemos een informatieavond met als doel deelnemers op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met politiek en ze het gevoel te geven dat hun betrokkenheid bij de politiek van belang is.

De insteek is een leuke en laagdrempelige bijeenkomst te organiseren. Politiek en politieke betrokkenheid staan centraal: politiek gaat om wezenlijke onderwerpen die ons allemaal raken en waar we ons ‘tegenaan mogen bemoeien’ als we een goed idee hebben of ergens boos over zijn. Het programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waaronder een gesprek met raadsleden.
We organiseren twee bijeenkomsten, één in Raalte en in Olst-Wijhe.

Dinsdag 6 maart Dinsdag 13 maart
20.00 tot 22.00 20.00 tot 22.00
Bibliotheek Raalte Bibliotheek Olst
Passage 6 Jan Schamhartstraat 5F
8102 EW Raalte 8121 CM Olst

Natuurlijk willen we dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van deze avond en daarom wil ik je vragen om mensen in jouw omgeving in te lichten over deze verkiezingsbijeenkomst. Voor de volledigheid heb ik een flyer als bijlage toegevoegd. Voel je vrij om deze digitaal te verspreiden in je netwerk. Voor informatie over de bijeenkomst kan je mensen uiteraard ook verwijzen naar www.bibliotheeksalland.nl.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Jeny Flim • Programmamanager Participatie
De Bibliotheek Salland

ma/di/do
T 0572-363639
jeny.flim@bibliotheeksalland.nl
Passage 6 • 8102 EW Raalte
www.bibliotheeksalland.nl