Nieuwsflits: na de zomer kan de bouw van de MFA beginnen

Graag wil het Bestuur van Stichting Dorpshuis Lierderholthuis (SDL) u op de hoogte brengen van de status van het nieuwe dorpshuis. Zo is er nieuws te melden over de financiële stand van zaken en de voortgang van de bouw. 

 We starten met een voorstelrondje van de bestuursleden van SDL. Onder het voorzitterschap van René Nijmeijer overleggen we maandelijks en hebben we de taken verdeeld. Waarbij we vanaf dit voorjaar samen optrekken met het bestuur van Plaatselijk Belang dat hun prioriteit ook bij de realisatie van het dorpshuis gelegd heeft.    Het aanvragen van subsidies en het werven van fondsen worden gecoördineerd door Walter Liebregts. Mea Schutte houdt zich bezig met de financiën en daarnaast met de communicatie. Dat is tevens de hoofdtaak van Anke Logtenberg. Henk Meulman en René vormen de vaste kern van het bouwteam. Andy Coers draagt zijn steentje bij aan de organisatie van evenementen.

 Zo hebben we tijdens het feestweekend de ludieke veiling georganiseerd. Door Cor Wellenberg en Andy Coers werden zo’n 60 kavels geveild. Kavels varieerden van een konijn tot houtkloofmachine, van fitnessapparatuur tot fietsen. Bezoekers, belangstellenden en gulle gevers ontzettend bedankt voor de inbreng. Het was een erg gezellige middag met een fantastische opbrengst van 3750 euro!
De opbrengst van de collecte tijdens de Openluchtdienst op de kermiszondagochtend bracht ook € 135 op voor de bouw van de MFA.

Een ander succes is onze obligatie actie. Vele betrokkenen hebben we gesproken bij onze deur aan deur actie. We vonden het vooral leuk om er op uit te trekken en mensen persoonlijk te woord te staan en vragen te beantwoorden.  Momenteel staat de teller op 21.300 euro aan obligaties. Binnenkort ontvangen de inschrijvers een email met het verzoek het geldbedrag over te maken. Na ontvangst sturen wij u de obligatie toe. Mocht u uw formulier vergeten hebben in te leveren, dan kan dat natuurlijk nog steeds bij Mea, Olde Wettering 12. Volg ook de laatste stand van zaken op de website lierderholthuis.com. 

Kortom, financieel zijn we er bijna. Wat betreft het echte bouwen gaat het vanaf eind augustus beginnen met het uitgraven van de put. De vergunning verwachten we in september en dan kan Hoogeslag Bouw uit Mariënheem ook formeel gaan bouwen.

Voor het installeren en monteren gaat Loohuis Heeten voor ons aan de slag. De werkzaamheden van deze bedrijven combineren we waar maar mogelijk met eigen arbeid. Dit is noodzakelijk omdat we op deze manier een redelijk bedrag op de bouwkosten uitsparen.

Op woensdag 14 augustus organiseren we een bijeenkomst voor de bouwvrijwilligers. Dan hebben we de planning van Hoogeslag, een indeling van de werksoorten, namen van contactpersonen. Op deze avond wordt heel concreet wanneer welke handjes nodig zijn. Dit gaat van tegelen  tot de bouwplaats opruimen tot verven van binnenwanden. Henk Meulman coördineert de vrijwilligers.   

Met een vriendelijk bouw-groet, Bestuur SDL

You may also like...