Nieuw meldpunt voor de Sint Nicolaaskerk.

Vele jaren is Doortje Elshof het meldpunt geweest voor allerlei zaken in onze geloofsgemeenschap van de Sint Nicolaas. Van opgeven van misintenties , misdienaars lijstje, tot bestellen misboekjes. Doorgeven van jubilea en overlijden. Zij zorgt ervoor dat daarna de juiste personen aangestuurd worden; o.a. pastor, koor, koster, grafdelver enz. Ook leverde Doortje het liturgisch rooster en de artikelen voor het kerkepad aan voor de redactie van het kerkepad. Doortje namens de Sint Nicolaaslocatie hartelijk dank voor vele jaren trouwe inzet.

Thea Geerlink zal een groot aantal taken van Doortje overnemen.
Opgeven van o.a. misintenties en jubilea. Het aanleveren van het liturgisch rooster en de artikelen aan de redactie van het kerkepad en voor aflezen van mededelingen tijdens de vieringen.
Adres van Thea is: Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres is: thea-geerlink.1@kpnmail.nl
Gerard Vilsterman is aanspreekpunt bij overlijden en stuurt alles aan wat rond uitvaart en begraafplaats geregeld moet worden; pastor, koster, klokkenluiden, koor, grafdelver enz. Werkzaamheden aan de graven moeten ook aan Gerard gemeld worden. Adres van Gerard: Herenbrinksweg 5a. tel. 06-42998718
Mailadres: vilsterman@kpnmail.nl

You may also like...