Even hulp nodig in Lierderholthuis: kernteam Heino/Lierderholthuis

Kernteam Lierderholthuis:

Het Kernteam wil mensen met een zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. Daarbij draait alles om drie elementen: ontmoeting, zorg en ondersteuning. Het kernteam heeft een signalerende functie, brengt verbindingen tussen inwoners en voorzieningen tot stand en verstrekt basisvoorzieningen.

U kunt bij het kernteam terecht met vragen over:

  • (mantel)zorg
  • WMO-voorzieningen
  • huishoudelijke hulp en dagbesteding
  • thuistechnologie
  • vervoer en OV-chipkaart
  • het gebruik van computers, tablets, iPads en smartphones
  • vrijwilligers
  • hulp bij belastingaangifte
  • hulp bij thuisadministratie
  • dementiezorg

Zie of hoor je iets bij inwoners als het gaat om zorg, mantelzorg, huiselijke problemen,  de financiële situatie, of heb je zelf vragen: je kunt terecht voor een luisterend oor, of om even te sparren, bij:

Heidi Lammertsen
mail: heidi.lammertsen@raalte.nl,  tel: 06-53512528
Wijkverpleegkundige gemeente Raalte

Herma Spoolder
mail: hspoolder@vrijwilligethuiszorg.nl, tel: 06-36403898
Consulent mantelzorg/coordinator vrijwilligerszorg

Sociale kaart Lierderholthuis

Op deze website is een overzicht van het sport- en beweegaanbod voor zowel 50+ als voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening in Overijssel te vinden.

Alle kinderen in Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis is het gegund om te genieten van sport en het verenigingsleven. HKS streeft naar een vitale Heinose gemeenschap, met goede sportvoorzieningen en verenigingen waar ieder kind zich welkom voelt De Stichting HKS wil daar actief in bijdragen en belemmeringen tot deelname, van welke aard dan ook, wegnemen. De belemmeringen kunnen van fysieke aard zijn, een lichamelijke of verstandelijke handicap, sociale problematiek, schaamte of financieel.
Hulpdienst Raalte
Soms is er niemand in uw directe omgeving die u een helpende hand kan bieden, terwijl u juist nu even hulp nodig heeft. Familie of vrienden wonen te ver weg of hebben geen tijd en ook de buren kunnen niet bijspringen. Kunt u door ziekte, handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties of op mensen uit uw omgeving, dan staan de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst voor u klaar.De vrijwilligers zetten zich in voor jong en oud, voor alleenstaanden en gezinnen.Wij zijn er voor iedereen voor wie professionele hulp niet haalbaar is of mensen die om wat voor reden dan ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook mantelzorgers hebben soms wat extra hulp nodig, die wij kunnen bieden. De hulp die u krijgt is in principe gratis, afgezien van reiskosten en vergoeding van eventuele materiaalkosten. Aanvragen voor hulp kunnen gedaan worden door de hulpvrager zelf, maar ook door familie, vrienden, buren of door hulpverleners en organisaties (bijvoorbeeld huisarts, thuiszorg, professionele en vrijwilligersorganisaties). Wilt u hulp ontvangen neem dan contact met ons op.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.30-11.30 uur.
Telefoon 0572-355000
e-mail: ahdraalte@alghd.nl
www.hulpdienstraalte.nl

Een vraag over opvoeding, een gezondheids- of algemene vraag over uw kind, dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin: cjg@raalte.nl

Alle vragen over Jeugdzorg, werk en inkomen worden beantwoord door medewerkers van het sociaal loket. Zij bespreken de vraag met u en kijken met u naar een oplossing. Bereikbaar van 9.00-12.00 uur via 0572-347 799.

Heeft u een zorgvraag over langer zelfstandig wonen, een woningaanpassing, een vraag over begeleiding, een rolstoel? Medewerkers van het sociaal loket verstrekken nuttige informatie. Als het nodig is wordt de vraag doorgespeeld naar het team Toegang, dat gespecialiseerd is in vragen op het gebied van de WMO: www.raalte.nl/sociaal-loket.

De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld: begeleiding en dagbesteding, het (tijdelijk) verlichten van de taken van de mantelzorger, mensen met psychische problemen een beschermde woonomgeving bieden, opvang bij huiselijk geweld.

www.raalte.nl/opeigenkracht