Havezate De Breedenhorst

Havezate Breedenhorst

Havezate ” De Breedenhorst lag – van begin 12e eeuw tot in de 19e eeuw – ten noord-oosten van de kruisen Molenweg-Nieuwe Wetering.

 De Breedenhorst was de enige riddermatige hofstede in de marke Heino. Van de oudste geschiedenis van deze middeleeuwse havezate valt alleen te vertellen dat het een open huis was van de bisschop van Utrecht, beleend aan derden, met als functie het onderbrengen van krijgsvolk.         

Van oudsher was de “Breënhorst” in het bezit van de heren van Rechteren. ‘t Rozendael viel zelfs onder de bijbehorende landerijen. In 1804 echter werd het huis afgebroken en nu is het een boerderij, vallende onder de landerijen van ‘t Rozendael.