Geloofsgemeenschap St. Nicolaas Lierderholthuis

Geloofsgemeenschap Sint Nicolaas Lierderholthuis

Meldpunt: Thea Geerlink Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres: thea-geerlink.1@kpn.nl
Secretariaat: Bert Lenferink Tel.0621270305 of per mail lenferinkbert95@gmail.com

Rondleiding Dominicanenklooster.

Zaterdagmiddag 18 januari zijn we met een groep parochianen vanuit Lierderholthuis naar het Dominicanenklooster in de binnenstad van Zwolle vertrokken. In de (stilte) binnentuin, ontworpen en aangelegd door de Zwolse tuinarchitect Harry Pierik staan mooie tulpenbomen. In deze kloostertuin zijn menig bruidsfoto’s genomen. De kogelgaten in de muur zijn nog de herinnering aan de Tweede wereldoorlog. De rondleider gaf, in het Audiotorium uitleg over de geschiedenis van de Dominicanen en één van zijn volgelingen Thomas van Aquino. Dominicanen behoren tot de orde van de Predikers. Het zijn tolerante paters. Iedereen is welkom ongeacht je geloofsovertuiging, leefwijze, liefdesvoorkeuren. In de kerk vervolgde we de rondleiding op het koorgedeelte. Het mozaïek in de vloer en de brand geschilderde ramen en de verschillende symbolen in de kerk werden uitgelegd.
Na de koffie met een Zwollenaartje werden we ontvangen door pater Jan Laan in de huiskamer van de paters. Jan is op een van onze parochieavonden een keer wezen vertellen over de Dominicanen. Op dit moment wonen er nog 4 paters, in het klooster. Pater Jan vertelde vol trots dat hij elke thuiswedstrijd PEC een parochiaan meeneemt naar de wedstrijd. Maar ook hoe hij in het clubblad van PEC Zwolle stond, waarin hij de verbinding toelicht tussen voetbal en religie. De kloosterbaby met haar moeder van 11 maanden kwam ook even om het hoekje kijken. We werden door Harry van Dijk, onze koster, technische dienst medewerker van het klooster rondgeleid over de zolder, het balkon welke uitzicht geeft in de kerk. Maar ook door de kelders waar we van Harry uitleg kregen over het technische gedeelte van het klooster. Tijdens deze rondleiding werden we nog onverwachts uitgenodigd in de bierbrouwerij. Zij gaven ons uitleg over hun brouwproces.

Deurcollecte

De geluidsinstallatie van de kerk was door veroudering aan vervanging toe.Daarom is door de locatie raad besloten de gehele geluidsinstallatie eind oktober te vernieuwen. Het was wel een investering van € 7000.- Wij horen nu positieve geluiden over de verstaanbaarheid van de voorgangers. Dit jaar is de deur collecte tijdens de kersdagen is bestemd voor de bijdrage in de kosten van de geluidsinstallatie.

Rondleiding Dominicanenklooster (eenmalig ook achter de schermen)
De pastoraatsgroep uit Lierderholthuis is op het idee gekomen om op zaterdagmiddag 18 januari een rondleiding te organiseren In het Dominicanenklooster en Dominicanenkerk, in de Assendorp te Zwolle. Wat is er allemaal te zien in dit imposante, neogotische klooster en het prachtige neogotische gebouw te bekijken? De rondleider neemt ons graag mee! Na, van de koffie met wat lekkers genoten te hebben, zal onze koster, Harrie van Dijk, ons rondleiden door de ondergrondse gangen en andere plaatsen, waar hij zijn werkzaamheden in het klooster ten uitvoer brengt. Wellicht gaan we ook nog één of meerdere van de paters ontmoeten, die nu nog in dit klooster wonen.
We vertrekken gezamenlijk vanaf de Sint Nicolaas kerk in Lierderholthuis om 13.00 uur
Kosten zijn ongeveer € 10,00 per persoon.
Helaas zijn er een beperkt aantal plaatsen om deel te nemen aan deze rondleiding, dus geef u snel op bij leo.annuska@hotmail.com of per telefoon 06-40654784

Kinderadvent viering.
De ST. Nicolaasschool is een katholieke school en zij willen dit in de toekomst ook blijven Dit betekent dat wij aandacht hebben voor de verhalen uit de Bijbel en de katholieke traditie. Dit zal anders dan voorheen allemaal onder schooltijd gebeuren. Daarom is er nu op woensdag 18 december om 11.30 uur in de kerk een kinderviering rondom de vierde Adventsweek en kerst. Voorganger is pastor Gerard Noordink. Alle kinderen van de school worden bij deze viering betrokken. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze viering.

Reisverslag misdienaars uitje
Op dit moment bestaat de misdienaars groep uit 12 jongeren. Daarom is iedereen gemiddeld 1 x per 2 maanden tijdens een viering als misdienaar aanwezig.
Als dank je wel voor hun inzet zijn de misdienaars van de Sint Nicolaaskerk, de woensdag in de herfstvakantie naar Attractiepark Slagharen geweest. Het weer zat ons mee, het was droog, al werden we wel nat van het schieten met water of in de wildwaterbaan. In kleine groepjes zijn we op stap gegaan. Ieder zijn/haar attractie. Na het middag eten zijn we samen naar een 4D film geweest om daarna in een andere samenstelling van groepjes op stap te gaan. De stoeltjeslift, reuzenrad, de achtbanen en nog vele andere hebben we uitgeprobeerd. Aan het eind van de dag zijn we nog naar de McDonalds geweest.
De misdienaars.

Gerardus kalender.
Een kalender met een beetje spirit. Op de voorkant elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen en op de achterkant, een mop, gedicht, bezinningsteksten, puzzels of informatie. De bestellijst ligt achter in de kerk. De kalender is ook te bestellen bij Annuska de Jongh de Leeuw – Ogink, Bremmelerstraat 9 te Wijhe, telefonisch: 06-40654784

Ria Klink al meer dan 40 jaar de stille werkster.

Tijdens alle vieringen zien we de aanwezigheid van de lector, koster, koorleden, misdienaars en voorgangers. Wat dan niet onmiddellijk zichtbaar is, is dat de kerk door Ria de stille werkster met zorg is schoon gemaakt. Ria Klink heeft in 1978 de schoonmaak werkzaamheden van Dora Kloppenberg overgenomen. Het is best zwaar werk omdat de oppervlaktes groot zijn. Er moet o.a. met emmers water gesjouwd worden. Ook het stofzuigen duurt veel langer dan thuis. De kerk wordt door de weeks in de winter niet verwarmd daarom gebeuren de schoonmaak werkzaamheden dan in een niet verwarmde kerk. Normaal maakt Ria 1x per week de kerk schoon maar bij extra vieringen komt daar meer tijd bij. Zonder dat wij het in de gaten hebben zorgt Ria ook voor schone handdoeken en theedoeken en het verwijderen van het plastic afval uit de sacristie. Ria bedankt voor het vele werk en je inzet.
Locatieraad en pastoraatsgroep.

Dankjewel-welkom
Vele jaren is Doortje Elshof het meldpunt geweest voor allerlei zaken in onze geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas. Van opgeven van misintenties , misdienaars lijstje, tot bestellen misboekjes. Doorgeven van jubilea en overlijden. Zij zorgt ervoor dat daarna de juiste personen aangestuurd worden; o.a. pastor, koor, koster, grafdelver enz. Ook leverde Doortje het liturgisch rooster en de artikelen voor het kerkepad aan voor de redactie van het kerkepad. Doortje namens de H. Nicolaaslocatie hartelijk dank voor vele jaren trouwe inzet.

Thea Geerlink zal een groot aantal taken van Doortje overnemen.
Opgeven van o.a. misintenties en jubilea. Het aanleveren van het liturgisch rooster en de artikelen aan de redactie van het kerkepad en voor aflezen van mededelingen tijdens de vieringen.
Adres van Thea is: Paalweg 45, 8141RT Heino. Tel. 0572-391386
Mailadres is: thea-geerlink.1@kpn.nl

Gerard Vilsterman is aanspreekpunt bij overlijden en stuurt alles aan wat rond uitvaart en begraafplaats geregeld moet worden; pastor, koster, klokkenluiden, koor, grafdelver enz. Werkzaamheden aan de graven moeten ook aan Gerard gemeld worden. Adres van Gerard: Herenbrinksweg 5a. tel. 06-42998718
Mailadres: vilsterman@kpnmail.nl

Geluidsinstallatie
Zoals aangekondigd in het vorige Kerkepad zal er een nieuwe geluidsinstallatie voor de kerk komen. Op 24 en 25 oktober hebben enkele vrijwilligers geholpen om de nieuwe installatie te installeren. Zondag 27 oktober is de installatie voor het eerst in gebruik genomen. De galm in de kerk bij het spreken is nu veel minder en alle sprekers moeten nu duidelijk verstaanbaar zijn. Opname van een viering gebeurd nu via een USB stick en niet meer via een cd. Verder kan er nu op het priesterkoor ingeplugd worden voor b.v. een keyboard. Zodat de muziek te horen is over de boxen in de kerk.De loopmicrofoon voor in de kerk is hetzelfde gebleven. Het geheel wordt nu bediend middels een tablet. Voor vragen kom er mee bij Gerard Vilsterman of ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Herman Middelkamp.

Jaarvergadering.
Op dinsdag 12 november houden we weer onze parochieavond om 20.00 uur in de BSO ruimte van het Dorpshuis. Eerst komen de lopende en de financiële zaken aan de orde. Na de pauze zal Pastor Gerard Noordink ons de situatie van de kerk uitleggen aan de hand van gegevens om te kijken waar onze parochie op 1 januari 2024 staat. Dit om samen naar wegen te zoeken hoe we verder gaan. Probeer daarom deze avond massaal te komen. Noteer deze datum alvast.

Dialectviering
Deze eerste dialectviering die in Lierderholthuis wordt gehouden is een gebedsviering in de eigen moodersproake. Alles wat gezegd, gebeden en gezongen wordt gebeurd in de streektaal. Voor een groot deel van de parochianen in Lierderholthuis is de voertaal Sallands sproake, de taal die het dichtst bij de mensen staat. Het dialect geeft een gevoel van verbondenheid. Het koor Together zal deze viering luister bijzetten.

Zondag 3 november Allerzielenviering
Dit jaar vieren we Allerzielen tijdens een communieviering op zondag 3 november. Wij gedenken dan alle overledenen. In het bijzonder alle parochianen die in het voorbije jaar van ons zijn heengegaan.

Vrijwilligersochtend op zondag 13 oktober.

In en om de St. Nicolaaskerk zijn meer dan 70 vrijwilligers actief die met hun talenten onze kerk, kerk maken. Om alle vrijwilligers te bedanken, voor hun inzet nodigen de locatie raad en de pastoraat groep jou van harte uit voor de vrijwilligersochtend op zondag 13 oktober.
We beginnen om 9.00 uur met een communieviering in de kerk en aansluitend gaan we naar Café de Olde Wettering voor een gezellig samen zijn. Deze ochtend maken we ook tijd en ruimte vrij om terug te kijken op vele jaren inzet van de vrijwilligers. Om ongeveer 12. 00 uur sluiten we de ochtend af met een eenvoudige broodmaaltijd.
In verband met de catering willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Schroom niet en geef je voor woensdag 8 oktober op bij:
Ria Beltman tel. 0572-393306 of mail gerardenriabeltman@live.nl
Bert Lenferink Tel. 0621270305 of mail lenferinkbert95@gmail.com

Afronding renovatie werkzaamheden.

Onder aansturing van Johan Hilgenkamp zijn we 2 jaar geleden gestart met de voorbereiding van een omvangrijk onderhouds project. Allereerst is er een valbeveiliging aangebracht aan de trap naar boven in de toren. De loopbrug over de gewelven boven in de kerk is vervangen. Een grote klus was de vervanging van de galmborden in de toren. Een aantal borden waren behoorlijk slecht zodat is besloten om nieuwe galmborden te maken. De ijzeren oplegging van de borden was ernstig door roest aangetast en moest vervangen worden. Tonny Mensink heeft in zijn werkplaats de nieuwe constructie gemaakt en voorbereid. Zodat op 28 juni met behulp van een verreiker en een dag hard zwoegen door een groot aantal vrijwilligers de galmborden weer geplaatst

Eerste Heilige Communie.

Uit de groepen 3-4 en 5 van basisschool St. Nicolaas hebben 9 ouders besloten dat hun kinderen op zondag 26 mei de eerste communie willen ontvangen. Alle kinderen uit deze groepen doen mee met het catecheseproject “Kom maar in de Kring”. Bij dit project ervaren de kinderen dat ze er niet alleen voor staan. Eerst wordt er gepraat over de kring waarin jij je thuis bevindt. Vervolgens de kring binnen de school daarna binnen de wereld en als laatste binnen de kerk. De thema’s gaan ook mee naar huis en hier kunnen de kinderen met hun ouders samen aan het project Ook zijn de kinderen als voorbereiding op de Eerste Heiige Communie op donderdag 11 april naar het bakkerij museum in Hattem geweest. In de Palmpaasviering van zondag 14 april hebben de communicantjes zich voorgesteld. Alle klasgenoten worden als gasten uitgenodigd voor het Communiefeest.

Hemelvaartsdag 30 mei ‘Vroeger op Lierderholthuis’

Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei is er om 8.00 uur in de ST. Nicolaaskerk een korte viering zodat de kerkgangers hierdoor de mogelijkheid krijgen om aan de 3e editie van ‘Vroeger op Lierderholthuis’ deel te kunnen nemen. Traditiegetrouw gaat deze van start met een stevige wandeling in de mooie natuur rondom het dorp. Als de wandeling te ver is, kunt u gebruik maken van de huifkar Vertrektijd is 8.30 uur vanaf het Dorpshuis Lierderholthuis. Rond 10.15 uur komen wij daar weer terug voor een gezamenlijk ontbijt.
Aansluitend komt cabaretier Arno van der Heijden met zijn verrassende show: Heksenjacht. Voor de basisschooljeugd is er dan een voorstelling van Goochelaar Jan.

Zonnebloem bedankt de communicantjes.
Een vast onderdeel van het communieproject is geld inzamelen voor een goed doel. Dit keer hebben de 9 communicantjes gekozen voor de Zonnebloem. Tijdens de feestelijke Eerste Communieviering van zondag 26 mei werd het mooie bedrag van € 211,25 bekend gemaakt en overhandigd aan de plaatselijke Zonnebloem. Zij waren erg verrast van de inzet van de kinderen en de opbrengst hiervan. Als dank hiervoor krijgen de kinderen op vrijdag 7 juni een Zonnebloemplantje.
De Zonnebloem streeft er voor dat er in de samenleving ook ruimte is voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor wie persoonlijke contacten en deelname aan het maatschappelijk leven niet van zelfsprekend is. Dat zij zorgeloos deel kunnen nemen in onze samenleving en van het leven laten genieten.

Deurcollecte.
De Pinksteractie/ Week van de Nederlandse Missionaris is dit jaar van 1 t/m9 juni. Daarom wordt er zondag 9 juni een deurcollecte gehouden voor de Nederlandse Missionarissen.

Meldpunt is uitgebreid met meerdere personen.
Doortje Elshof heeft bij de locatieraad aangegeven dat haar taken bij het meldpunt haar te veel worden. De locatieraad heeft 2 personen bereid gevonden enkele taken van Doortje over te nemen. Deze taken zijn nu als volgt verdeeld:
Doortje Elshof: misintentie
kerkdiensten
agenda
delshof@outlook.com
Tel:0572-391191
Gerard Vilsterman: Na het overlijden van een parochiaan worden alle
vrijwilligers die een taak hebben voor/tijdens een uitvaartviering op
de hoogte gebracht.
Vilsterman@kpnmail.nl
Tel: 0642998718
Thea Geerlink: het aanleveren van artikelen voor het Kerkepad
Deurcollectes.
thea-geerlink.@kpnmail.nl
Tel: 0572-391386

Weggeven van palmpaasstok.

Al vele jaren is het de traditie dat we de grote Palmpaasstok na afloop van de viering weggeven aan mens
en die troost en hoop goed kunnen gebruiken. Een teken dat wij de mensen meer geluk gunnen in hun moeilijke tijden. Dit jaar ging de palmpaasstok naar een familie die al vele jaren zorgen voor de opvoeding van hun kleindochter zodat zij in geborgenheid kan opgroeien.

his en kunnen de kinderen met hun ouders samen aan het project Ook zijn de kinderen als voorbereiding op de Eerste Heiige Communie op donderdag 11 april naar het bakkerij museum in Hattem geweest. In de Palmpaasviering van zondag 14 april hebben de communicantjes zich voorgesteld. Alle klasgenoten worden als gasten uitgenodigd voor het Commun

Hemelvaartsdag 30 mei ‘Vroeger op Lierderholthuis’

Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei is er om 8.00 uur in de ST. Nicolaaskerk een korte viering zodat de kerkgangers hierdoor de mogelijkheid krijgen om aan de 3e editie van ‘Vroeger op Lierderholthuis’ deel te kunnen nemen. Traditiegetrouw gaat deze van start met een stevige wandeling in de mooie natuur rondom het dorp. Als de wandeling te ver is, kunt u gebruik maken van de huifkar Vertrektijd is 8.30 uur vanaf het Dorpshuis Lierderholthuis. Rond 10.15 uur komen wij daar weer terug voor een gezamenlijk ontbijt.
Aansluitend komt cabaretier Arno van der Heijden met zijn verrassende show: Heksenjacht. Voor de basisschooljeugd is er dan een voorstelling van Goochelaar Jan.

Steekvazen.

Tijdens de parochievergadering van afgelopen november werd er gevraagd of er voor de begraafplaats steekvazen gekocht kunnen worden. Deze steekvazen van kunststofzijn geschikt voor het plaatsen van een bloementje bij het graf. De grafvaas zijn gemakkelijk in de grond te steken. Inmiddels liggen er 5 steekvazen bij het tuingereedschap.

Palmpaasviering.

In de Palmpaasviering van 14 april worden alle kinderen van basisschool Sint Nicolaas betrokken. Het gelegenheid koor zorgt voor de muzikale ondersteuning. Enkele kinderen helpen mee met het lezen van de voorbeden. En alle kinderen die een mooie versierde palmpaasstok hebben gemaakt lopen in optocht door de kerk. De communicantjes uit groep 3,4 en 5 die op zondag 26 mei in Lierderholthuis hun Eerste Heilige Communie ontvangen stellen zich voor aan alle mensen in de kerk.

Vormsel.

Acht weken lang bereiden de kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool Sint Nicolaas zich voor op het Vormsel. Dit is uiteraard voor alle kinderen, ook al kies je uiteindelijk niet voor dit sacrament. Het project bestaat uit 8 thema’s. Op school worden er 3 thema’s ingeleid door pastor Gerard Noordink en 5 door de klassenleerkracht. Hierna gaat het project mee naar huis en kunnen de kinderen samen met hun ouders eraan werken. Voor de 5 kinderen die gekozen hebben voor het vormsel komt hulpbisschop Ted Hoogeboom niet naar Lierderholthuis. Daarom ontvangen Merle Borreman, Evy Peters, Isis Middelkamp, Lotte Kalter en Lize van Vilsteren samen met de vormelingen uit groep 8 van basisschool de Dolfijn op zaterdag 23 maart om 18.00 uur in de Rooms Katholieke kerk te Heino het vormsel.
In het kader van het vormselproject gaan de kinderen vooraf op donderdag 21 maart samen met pastor Gerard Noordink en enkele ouders naar Utrecht. Er wordt een bezoek gebracht aan de Domkerk en de Domtoren. De kinderen maken kennis met de stad én met hulpbisschop Ted Hoogeboom. Hij geeft tijdens het bezoek o.a. uitleg over het vormsel.
Ook is er op zondagmiddag 31 maart een vormelingendag in Borne. Deze middag is bedoeld voor alle vormelingen uit Overijssel.

Hans Bedankt.

Maandag 21 januari 2019 is Hans Oosterwijk op 69 jarige leeftijd overleden.
Het is voor de geloofsgemeenschap Lierderholthuis een harde en onwerkelijke boodschap om iemand uit ons midden te verliezen die ruim 20 jaar vol met activiteiten op allerlei gebied in onze kerk actief is geweest.
Hans was als voorzitter van de locatie raad bij ons allen geliefd om zijn grote betrokkenheid en bescheidenheid. Hij bleek vooral in moeilijke kwesties, met geduld en vriendelijkheid, de belangen van de parochie en van de belanghebbende op een communicatieve manier te behartigen. Op zondag 9 september 2018 kreeg Hans voor deze verdiensten de Willibrords onderscheiding.
Wij denken graag terug aan zijn warme persoonlijkheid en zijn gezegde doe maar gewoon, geen poespas.

Welkom / Dank je wel.

Han Mensink heeft aangegeven dat hij in februari gaat verhuizen naar Winterswijk en
daarom is hij nu gestopt met het ophangen van de adventskrans. Han bedankt voor je
jarenlange inzet op grote hoogte in onze kerk.
Welkom Rene Ogink die deze taak nu op zicht neemt.

Bernard Elshof stopt als contact persoon voor de tuinploeg. Hij heeft ruim 30 jaar met grote gedrevenheid en veel plezier zich ingezet voor onze geloofsgemeenschap. Nadat Bernard en Joke naar Heino verhuisde bleven zij betrokken bij de kerk in Lierderholthuis. Vaak waren de werkzaamheden door Bernard en enkele vrijwilligers al uitgevoerd voordat je er erg in had. Bernard geeft wel aan nog beschikbaar te blijven. Bernard bedankt voor je grote en vele jaren inzet. Herman Middelkamp is nu contact persoon van de tuinploeg.

Actie Kerkbalans2019

Geef voor je kerk
Van 19 januari tot en met 2 februari wordt de landelijke Actie Kerkbalans gehouden.
Ook de H. Nicolaaslocatie neemt in deze periode deel aan de Actie Kerkbalans. Voor het behouden van de pastorale zorg en onderhoud van ons prachtig kerkgebouw zijn we afhankelijk van uw bijdrage.
Met behulp van veel vrijwilligers zijn er het afgelopen jaar een aantal veiligheids voorzieningen aangebracht in de kerk. Momenteel worden de galmborden vervangen en herstelwerkzaamheden aan de klokkenstoel uitgevoerd.
Vindt u het ook belangrijk dat onze geloofsgemeenschap en kerkgebouw voor Lierderholthuis behouden blijft?
Vul dan uw financiële bijdrage in op de brief die deze week bij u bezorgd wordt. Een week later wordt het invulformulier door een vrijwilliger weer opgehaald.
Dank alvast voor uw bijdrage.

Locatie raad van de H. Nicolaaslocatie Lierderholthuis.

Samen op weg

Zondagochtend 9 december om 9 uur is er een kindergezinsviering in de Sint Nicolaaskerk. Het thema van deze tweede adventsviering is: Samen op weg. De kinderen van Basisschool Sint Nicolaas verzorgen de viering. Ze zingen. Lezen voor en misschien nog wel meer!!! Wij nodigen iedereen van harte uit om met ons mee te vieren.
Na de viering worden alle kerkgangers uitgenodigd om op Basisschool Sint Nicolaas een kopje koffie of thee te komen drinken.

Parochieavond.

De parochieavond is dit jaar op dinsdag 20 november in de BSO ruimte van het Dorpshuis Eerst komen de lopende en de financiële zaken aan de orde. Ook nemen we afscheid van Hans Oosterwijk die om gezondheidsredenen helaas na 20 jaar niet langer meer deel kan uitmaken van de Locatieraad Hans heeft als voorzitter met veel geduld en vriendelijkheid de belangen van de geloofsgemeenschap behartigd. Hiervoor ontving Hans op zondag 9 september een Willibrordonderscheiding. Wij zijn op dit moment nog op zoek naar bestuursleden. Na de pauze komt Pastoor Andre Monninkhof zijn levensloop vertellen.

Willibrord onderscheiding voor Hans Oosterwijk.

Op zondag 9 september op de dag van de Nationale Ziekendag werd tijdens een feestelijke communie viering onze voorzitter Hans Oosterwijk extra in het Zonnetje gezet.
Hans heeft bij de KPJ. in Lierderholthuis een aantal jaren de eerste bestuurlijke ervaringen op gedaan. Bij Muziekvereniging Salland waar hij lid van was nam hij ook zitting in het bestuur. Daarna was hij lid van de raad van toezicht van de Rabobank Lierderholthuis en voorzitter van de raad van toezicht van de Rabobank Salland West. Hierna werd Hans voorzitter van het kerkbestuur. Ook is hij 11 jaar mantelzorger geweest voor zijn oom. In 2007 ontving Hans hiervoor een Koninklijke onderscheiding.
Om gezondheidsredenen heeft Hans laten weten helaas niet langer meer deel te kunnen uitmaken van de Locatieraad. Hierom werd Hans na de communie uitreiking toegesproken door Pastor Gerard Noordink. Hans heeft als voorzitter een bijzondere bijdrage geleverd aan onze geloofsgemeenschap. Telkens bleek hij, vooral in moeilijke kwesties, met geduld en vriendelijkheid, de belangen van de parochie en van de belanghebbende op een zeer communicatieve manier te behartigen. Zo ook toen de kleine geloofsgemeenschap Lierderholthuis opging in de fusie die tot de oprichting van de Emmanuelparochie leidde Ook was Hans de centrale spil in het voorjaar van 2013 toen ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan een goot feest georganiseerd werd. Het portaal werd ingrijpend vernieuwd waardoor de deuren van de kerk opengesteld werden.
Hierna spelde Pastor Gerard Noordink Hans de Willibrordspeld op en overhandigde de oorkonde gevolgd door een groot applaus. Echtgenoot Anita kreeg een bos bloemen. Na de viering was in het Dorpshuis de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Korendag in Lierderholthuis.

Tijdens de vele feestelijkheden die er waren met het 150 jarig bestaan van ons kerkgebouw in 2013 was er o.a. een korendag. Door 11 koren is er toen een geweldig optreden neer gezet. Nu 5 jaar later hebben de organisatoren van toen besloten om een lustrum later weer een korendag voor 29 september te organiseren. Vanaf 9.00 uur was er in het Dorpshuis doorlopend koffie en thee beschikbaar. Om 9.30 uur opende werd Hans Oosterwijk voorzitter van de locatieraad de korendag. Daarna introduceerde Hermien Schoorlemmer vicevoorzitter van het parochiebestuur elk koor voor het optreden. Zestien koren uit de Emmanuelparochie traden op in de St Nicolaas kerk. Zij brachten diverse repertoire aan liederen ten gehore. Vanuit iedere locatie was er minimaal een koor aanwezig. Van 11.45-12.25 uur was er in de kerk een workshop georganiseerd door Arjen Seinen. Alle bezoekers en koorleden konden hier aan deelnemen. Hierna was er tijd voor alle koorleden om elkaar te ontmoeten in het Dorpshuis. Hier stond ook een lekkere lunch klaar. Vanaf 13.15-13.45 uur was er weer een workshop in de kerk. De banken in de kerk waren de hele dag doorlopend bezet. De bezoekers luisterden en genoten van de zang.

Nationale Ziekendag 2018.

Zondag 9 september is het Nationale Ziekendag. Het doel van deze dag is om het contact tussen zieken, mensen met een beperking en gezonde mensen te bevorderen en er voor te zorgen dat we niet vergeten dat wij als mensen – ziek en gezond – samen door het leven gaan. De plaatselijke afdeling van de Zonnebloem (Heino – Laag Zuthem – Lierderholthuis) is voorafgaand aan en tijdens dit weekend druk met de voorbereiding van o.a. het inkopen van de presentjes, en een overzicht te maken waar ze bezorgd gaan worden. De verzorgingshuizen in Heino of in de buurdorpen waar dorps bewoners verblijven worden vrijdag 7 september of zaterdag 8 september bezocht door en krijgen een percentje van de kinderen van de basisschool ode Dolfijn uit Heino of van vrijwilligers van de Zonnebloem. Wie op zaterdag 8 of zondag 9 september een kerkdienst bijwoont in Heino, Laag Zuthem of Lierderholthuis, wordt in de gelegenheid gesteld om een presentje mee te nemen naar een parochiaan die nog zelfstandig thuis woont.

Korendag zaterdag 29 september.

Uit onze parochie hebben zich 17 koren opgegeven. In de middag pauze wordt er een workshop gegeven voor de koorleden maar ook de bezoekers kunnen hier aan deelnemen. De koren hebben al een tijdschema ontvangen zodat ze weten wanneer ze hun liederen ten gehore kunnen brengen. Ieder koor mag zelf weten wat voor liederen ze gaan zingen. Dus zal het een diversiteit zijn van verschillende genres.
We starten op zaterdag 29 september om 9 uur in de ST Nicolaaskerk in Lierderholthuis, we denken het muzikale programma rond 17.00u te hebben afgerond
Graag tot ziens
Korendagcommssie, Lierderholthuis

Er kan zoveel meer als je denkt

Zondag 8 jul is op het feestterrein om 9.30 uur een communieviering. Voorganger is Pastor Jo Butti en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Thema van de viering is. Er kan zoveel meer als je denkt Deze ochtend wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst is bestemd voor de Zonnebloem afdeling Heino – Lierderholthuis – Laag Zuthem. De Zonnebloem streeft er voor dat er in de samenleving ook ruimte is voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor wie persoonlijke contacten en deelname aan het maatschappelijk leven niet van zelfsprekend is Dat zij zorgeloos deel kunnen nemen in onze samenleving en van het leven laten genieten. Na afloop wordt er in de tent gezamenlijk koffie gedronken. Iedereen is van harte welkom.

Aan alle Parochianen.
Zaterdag 30 Juni gaan we de heg rond het kerkof weer knippen.
Vele handen maken licht werk.
Met een grote groep is het een halve dag werk.
Wilt u zelf een kruiwagen en een hark meebrengen?
Voor koffie en een drankje wordt gezorgd.

Ook zoeken wij nog vrijwillgers die 2 keer in het jaar anderhalf uur vrij kunnen maken
om het kerkhof te onderhouden.
Opgave en /of informatie hierover bij Herman Middelkamp.
De Tuinploeg.

Groot onderhoud kerktoren
Afgelopen tijd wordt er bij de kerk op grote hoogte gewerkt.
De loopbrug over de gewelven werd van nieuwe loopplanken voorzien.
In de klokkentoren worden ook nieuwe balken en loopplaten aangebracht.
Omdat deze planken en balken een nogal van grote zijn werd er gebruik
gemaakt van een kraan. Tijdens het groot onderhoud van de toren besteedt
de locatieraad ook aandacht aan de veiligheid van haar vrijwilligers en
beroepskrachten. Inmiddels is een valbeveiliging aan de trap naar de toren
aangebracht en wordt de loopbrug ook van een valbeveiliging voorzien.

Rondleiding in Nieuw Sion op dinsdag 29 mei

Om 19.00u.werden we bij de klooosterpoort welkom geheten door Peter Dullaert
(directeur) en 2 Poortwachters (portier), Peter vertelde over het ontstaan van het
klooster in 1890 tot aan eind 2015 toen de monniken Trappisten het klooster verlieten.
Zij verhuisden naar Schiermonninkoog Nieuw Sion wordt nu beheerd door een
oecumenische gemeenschap.Tijdens de rondleiding in het Klooster liepen we eerst
door de druivengang. Deze gang was de verbinding tussen gasten verblijven en het klooster.
In het klooster woonden vroeger alleen de monniken en het ambt.Verder kregen we een
inkijk in de keuken-woon en werk gedeelte van het-sacristie en kerk-refter.
Stichting Nieuw Sion wil nu het Klooster behouden als plaats van rituelen,dialoog
.Dit houdt in een goede balans te vinden tussen zakelijk en levensbeschouwelijk ondernemen.
Op dit moment zij er tussen de 50 a 70 vrijwilligers druk met het opruimen, schoonmaken en
met het achterstallig onderhoud van het klooster-gebouwen en de tuin. Met als uitgangspuntalls in ere te herstellen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Een de etages wordt nu
ingericht als een jongeren-vleugel. Zij kunnen hier een kamer huren en een kloosterleven leiden,
en tegelijkertijd studeren of werken. Ook zijn er enkele gewoontes van de monniken behouden zoals de stilte in ruimtes en tijd. Buiten kregen we een rondleiding door de tuinen met de
150 meter lange Bercau. Dit is een hoge dicht gegroeide heg waarin de monniken hun dagelijkse meditatie hielden. Tijdens de afgelopen februari storm is deze heg behoorlijk beschadigd .
Op de NL.DOET-dag van vrijdag 9 maart zijn vanuit de R.K kerk van Heino 20 personen
van de tuinploeg voor herstel werkzaamheden hier actief geweest. De 120 monniken die op
de begraafplaats zijn begraven hebben allemaal een zelfde kruis. De groentetuin wordt weerin ere hesteld. Aan het eind van de rondleiding dronken wij als afsluiting in het klooster koffie en konden nog even de bibliotheek bewonderen.

Ontmoeting en inspiratie.

De protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in Heino en Lierderholthuis nebben samen een brochure gemaakt waarin een aanbod aan pastorale activiteiten staan. Deze activiteiten zijn naast het ontmoeten ook bedoeld om elkaar vanuit verschillende geloofsgemeenschappen beter te leren kennen. Daarom kwam Peter Dullaert als voorzitter van stichting Nieuw Sion in Diepeveen op dinsdag 7 november 2017 hierover vertellen. Door een power point presentatie kregen we inzicht in wat Nieuw Sion nu is, en wat het wordt. Ook liet Peter ons een film zien hoe het was in het klooster toen de monniken hier nog woonden. Een vervolg op deze avond is nu een bezoek aan Nieuw Sion op dinsdag 29 mei. Tijdens dit bezoek krijgen we een rondleiding in het klooster en door de tuinen o.a. de Berceau.

Fietstocht Hemelvaartsdag 2018.

Op Hemelvaartsdag fietsen de kerkgangers al vroeg naar de kerk. Deze dag was de viering al om 8.00 uur. Zodat iedereen de gelegenheid had om aan de fietstocht deel te nemen. Door de deelnemers werd er om 9.00 uur in het Dorpshuis eerst koffie gedronken en daarna genoten 20 personen van een mooie fietstocht van 27 km. Het weer was prima ondanks de minder mooie voorspellingen. We gingen eerst richting Laag Zuthem de “Zeedijk” op. Deze dijk is aangelegd om het achter liggende land tegen het water van de Zuiderzee te beschermen. Via havezate “Den Alerdinck” en buitenplaats “De Colckhof” ging het richting Lierderholthuis. Hier gingen we lopend over een oud kerkepad dat Marie Elshof -Jansman 64 jaar bewandelde om naar de kerk te gaan. De kerkpaden waren in de vorige eeuw (voor 1858) de openbare wegen. Aan iedereen moest doorgang verleend worden om naar school, winkels, dokters, markt enz. te gaan. Tijdens de rustpauze bij Marie en zoon Herman hebben wij genoten van de gastvrijheid en van koffie/thee en krentenbollen. Hierna fietsten we richting Kasteel het Nijenhuis de “Assendorperdijk” op en vervolgens naar de Hagenvoorde.In een van de weilanden aan deze weg vindt jaarlijks het Bosfeest plaats. Dit popfestival is gewoon gezellig, altijd goed en wordt bezocht door duizenden bezoekers. Langs smalle landweggetjes met bermen vol bloeiende fluitenkruid komen we bij de “Soestwetering” waar we de dijk op gaan. Door het weidevogelbeheer “Lierderbroek” fietsten we naar het eindpunt het Dorpshuis.

Een runtie fietsen in en om Lierderholthuis op Hemelvaartsdag 10 mei.

Vroeger op Lierderholthuis organiseerde voor Hemelvaartsdag 2017 een programma waarin cultuur, natuur en saamhorigheid centraal stonden. Omdat dit veel werkzaamheden met zich mee brengt wordt dit om de 2 jaar georganiseerd. Daarom is er nu op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 een fietstocht welke is georganiseerd door Annuska en Thea. Dit om elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer, in een mooie landschappelijke omgeving.

Donderdag 10 mei Hemelvaart.

Vertrek om 9.00 uur voor het Dorpshuis Lierderholthuis.

De tocht is ongeveer 27 km lang.

Iedereen is welkom, ook met elektrische of ouderwetse trapfiets.

Onderweg is er een rustmoment waar de koffie of thee voor
U Klaar staat.
De route gaat door mooie en afwisselende landschappelijke gebieden zoals bossen, havezaten en over oude kerkpaden.

Deelname GRATIS !
Annuska de Jongh de Leeuw Thea Geerlink.

Stef Luchtenberg in het zonnetje gezet.

Zondag 1 april 1e paasdag vierden wij tijdens een feestelijke eucharistieviering het 40 jarig jubileum van Stef Luchtenberg. Als 7 jarige jongen kreeg Stef les op het accordeon en nam zelfs deel aan Europese kampioenschappen. Herman Hemels zag de talenten van Stef en besloot hem de kunst van het orgelspelen bij te brengen. Je ouders waren de grootse fan en in die tijd de grootste sponsor. Graads (vader) bracht je overal naar toe. Stef speelde enkele jaren als organist in Zwolle. Toen de organist van het herenkoor Jan Mulder stopte werd Stef organist. Dit was waarschijnlijk geen toeval omdat vader Graads in dit koor zong. Door zijn passie en grote gedrevenheid voor muziek volgde hij een dirigentencursus. Stef gaf zelf ook jaren orgel les in Lierderholthuis. Achtentwintig jaar geleden kwamen er dames bij het herenkoor en ging het koor verder als gemengd koor welke nu bestaat uit 17 leden. Naast zijn fulltime baan bij de Technische Unie komt hij trouw enkele keren per week vanuit Zwolle naar Lierderholthuis als organist/dirigent bij het gemengd koor en als koorlid van zangkoor Together. Tijdens de repetities is Stef een kritische luisteraar die met gemak een toontje lager speelt als de leden niet bij de hoge tonen komen. Het koor heeft een enorme positieve invloed op de kerkgangers. Als blijk van waardering hiervoor heeft de Locatieraad een onderscheiding aangevraagd. Na de communie uitreiking spelde pastoor Hans Hermens, Stef de Gregoriusspeld op en overhandigde de oorkonde. Echtgenoot Caroline kreeg een bos bloemen. Zij werd bedankt voor de vele jaren dat zij Stef heeft gesteund in zijn grote passie. De jubilaris werd door het koor toegezongen met een feestlied, speciaal voor deze gelegenheid geschreven door Gerard Noordink.
Na de viering was in het Café de Olde Wettering de gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Palmzondag.
Zoals ieder jaar is er een palmpaasviering in onze kerk speciaal voor kinderen en hun ouders. Deze gezinsviering is op zondag 25 maart. De viering is voorbereid met enkele ouders en een leerkracht van school, De kinderen komen om 9. 00 uur met hun mooi versierde palmpaasstokken en vastendoosjes naar de kerk. Ook is er een optocht in de kerk waarbij Bertus de ezel en de kinderen met hun palmpaas stok rond lopen. Voorganger is Pastor Gerard Noordink en zangkoor Together verzorgd de muzikale ondersteuning.

Ere wie ere toekomt.
Zondag 1 april 1e paasdag vieren we tijdens een eucharistieviering het 40 jarig jubileum van Stef Luchtenberg. Naast een fulltime baan bij de technische unie in Zwolle is Stef organist/dirigent van het gemengd koor bestaande uit 16 leden. Daarnaast is hij ook koorlid van zanggroep Together. De feestelijk viering begint om 11.00 uur met als voorganger pastoor Hans Hermens de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het gemengde koor.

Herinnering Actie kerkbalans 2018

Het merendeel van de antwoordformulieren van de actie kerkbalans 2018 zijn door de vrijwilligers weer bij u opgehaald. Mocht u de vrijwilliger gemist hebben of u had de brief nog niet ingevuld willen wij u verzoeken dit alsnog te doen, zodat wij een compleet overzicht hebben van de toezeggingen. U kunt het antwoordformulier ook bij onze secretaris
Bert Lenferink, Lierderholthuis weg 29, in de bus doen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Locatieraad H. Nicolaas Lierderholthuis

Actie Kerkbalans 2018

Dit jaar wordt actie kerkbalans gehouden van 20 januari tot en met 3 februari. In deze periode worden de enveloppen door vrijwilligers bij u thuis bezorgd en enkele dagen later weer opgehaald.

Groot onderhoud kerktoren in 2018

Onze kerk is een gemeentelijk monument. Periodiek komt de monumentenwacht onze kerk inspecteren. Hiervan krijgt de locatie raad het inspectierapport. Naar aanleiding van het advies in dit rapport heeft de locatie raad besloten dat in 2018 de valbeveiliging aan de trap naar de toren aangebracht wordt. De klokkenstoel in de toren wordt weer in ere hersteld. De loopbrug over de gewelven wordt ook van een valbeveiliging voorzien. De totale kosten bedragen circa € 30.000, -.Daarom heeft de locatie raad een verzoek voor financiële middelen ingediend bij de Coöperatie Fonds van Rabobank Salland en Plaatselijk Belang Lierderholthuis. Zij onderschrijven het belang van de kerktoren en hebben daarom een mooi bedrag toegezegd. De uitvoering van dit project vindt in een keer plaats. Hierdoor wordt het steigerwerk maar een keer opgebouwd. Dit betekent een financiële besparing. Ook was er tijdens de kerstdagen een deurcollecte waarin de parochianen het belang van dit project lieten zien in een mooi bedrag van € 573,25

Kerstconcert.
Op zondag 17 december vond het jaarlijkse kerstconcert van Muziekvereniging Salland plaats tijdens een communieviering. In de sfeervol versierde kerk zaten vele gelovigen. Dit kerstconcert is inmiddels een begrip geworden in Lierderholthuis en omgeving. Tijdens de viering werd er gebeden, geluisterd en meegezongen. Onder het genot van een bekertje chocolademelk genoot iedereen van de laatste muziekstukken.

Zondag 17 december is in onze kerk om 10. 00 uur het kerstconcert van muziekvereniging Salland. Dit jaar is het concert een week eerder omdat op de 4e zondag van de advent de viering van 9.00 uur vervalt in verband met de kerstavondviering.

Elke zondag staan de misdienaars voor ons klaar. Daarom was er als waardering hiervoor na de viering van zondag 3 december een deurcollecte. De opbrengst is € 140,54.Deze opbrengst is bestemd voor een misdienaars uitje. Namens de misdienaars hartelijk dank.
Adventsviering.

Zondag 3 december is er om 9.00 uur in de kerk een adventsviering. Voorganger is Pastor Gerard Noordink. Zangkoor Together zorgt voor de muzikale ondersteuning. Deze viering is mede voorbereid door enkele ouders en een leerkracht van school. Advent begint vier weken voor kerstmis. Dit is een periode van in verwachting zijn op het geboortefeest van Jezus. In de kerk hangt daarom een adventskrans gemaakt van dennengroen. Op de krans staan 4 kaarsen en hieronder hangen paarse linten. De kaarsen symboliseert steeds een beetje meer licht tot kerstmis. De paarse linten staan voor hoop. Alle kinderen van de school worden betrokken bij de viering door o.a. het aansteken van de eerste kaars op de adventskrans en de voorbeden.
Na afloop van de viering is er chocolademelk en koffie.

Ontmoeten en Inspiratie.
De protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in Heino en Lierderholthuis nebben samen een brochure gemaakt waarin een aanbod aan pastorale activiteiten staan. Deze activiteiten zijn naast het ontmoeten ook bedoeld om elkaar vanuit verschillende geloofsgemeenschappen beter te leren kennen.
In deze brochure staan 2 activiteiten welke in Lierderholthuis plaats vinden.
1 Kerk op stap.
Dinsdag 31 oktober is er voorafgaand aan een dagje Utrecht in het Dorpshuis een informatie en voorbereidingsavond. Dagje Utrecht is op donderdag 16 november. We bezoeken dan de historische stad Utrecht met o.a. zijn beroemde domkerk en het Aartsbisdom die aan de Maliebaan is gevestigd. Hier gaan we op de koffie bij bisschop Woorts. Hij vertelt ons het een en ander over het bisdom. Ook bezoeken we het Catharijneconvent. Het Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst in Utrecht. Omdat we met de trein reizen, bestaat de groep uit maximaal 20 personen.
2 Nieuw Sion; wat was, is, en wordt het.
Nadat eind 2015 de monniken Trappisten verhuisden naar Schiermonnikoog wordt Nieuw Sion nu beheerd door een oecumenische gemeenschap. Zij willen nu het klooster behouden als plaats van religie en bezinning. Daarom komt Peter Dullaert als voorzitter van stichting Nieuw Sion in Diepeveen op dinsdag 7 november hierover vertellen. Door een power point presentatie krijgen we inzicht in wat Nieuw Sion nu is, en wat het wordt. Ook laat Peter ons een film zien hoe het was in het klooster toen de monniken hier nog woonden. Eind mei 2018 bezoeken we Nieuw Sion. Tijdens dit bezoek krijgen we een rondleiding in het klooster en door de tuinen.

Ontmoeting en inspiratie.

Het boekje ontmoeting en inspiratie waarin de activiteiten voor de aankomende wintermaanden staan heeft u als bijlage bij het vorige Kerkepad ontvangen. In dit boekje staan vele activiteiten om elkaar vanuit verschillende geloofsgemeenschappen beter te leren kennen. Het is wel noodzakelijk om u op te geven voor 30 september via het opgaveformulier. Deze kunt u vinden achter in het boekje.

Priesterjubileum

Vrijdag 21 juli was het precies 60 jaar geleden dat Pastoor Kees Mijnhout door Kardinaal Alferink in Utrecht tot priester werd gewijd. Het 60 – jarig priesterjubileum vieren we a.s. zaterdag 23 september om 18.00 uur tijdens een eucharistieviering in de RK Kerk te Heino. Aansluitend is er een receptie bij Ne9en. Iedereen is van harte welkom.

Vrijwilligersavond:

Deze uitnodiging is voor alle vrijwilligers uit onze geloofgemeenschap.
Het maakt niet uit of je inzet groot of klein is. Alle vrijwilligers zijn onbetaalbaar.
Om die dank te tonen heeft de locatieraad deze vrijwilligersavond georganiseerd
voor Zaterdag 21 oktober om 20.00u.in cafe de Olde Wettering.
Het wordt een gezellige avond en er is buffet. Daarom is het wenselijk dat u zich bij
een van de locatieleden aanmeld.
Voorafgaand aan de vrijwilligersavond is er om 19.00u.een viering in de Kerk.
Hierdoor vervalt de viering van zondagmorgen 22 oktober.

Parochieavond
De jaarlijkse parochieavond is op dinsdag14 november.
Nadere gegevens volgen nog. U kunt deze datum al wel in uw agenda noteren.

Een gezellige klus.

Grote schoonmaak.
Het is alweer een tijdje geleden dat de kerk in Lierderholthuis een grote schoonmaakbeurt heeft gehad. De pastoraatsgroep heeft daarom deze gezellige klus op vrijdag 22 en op zaterdag 23 september om 9.00 uur gepland. Vrijdag 22 september worden de hoge delen zoals de beelden en vensterbanken aangepakt. De werkzaamheden voor zaterdag 23 september zijn het schoonmaken van de kerkbanken en de vloer wordt dan ook geschrobd. Omdat het die dag burendag is en er meerdere verenigingen in het dorp actief zijn zorgt Plaatselijk Belang voor de aanwezige vrijwilligers in het Dorpshuis voor koffie. Wanneer u op vrijdag en/of zaterdag hierbij wilt helpen meld u zich dan aan bij Thea Geerlink tel: 0572-391386 of per mail: thea-geerlink@kpnmail.nl Ook mannen zijn hierbij onmisbaar. Graag zelf een emmer, poetsdoeken en/of dweil meenemen.

Tentviering Lierderholthuis.
Zondag 2 juli was er een bijzondere communieviering in de tent op het feestterrein. Het thema van de kermisviering was: “wie goed doet, goed ontmoet”. Hier wordt je niet sterker van maar sterker nog je houdt nergens een beter gevoel aan over dan iets te betekenen voor een ander. Pastor Gerard Noordink gaf als voorbeeld een opa en oma die met hun kleindochters aanwezig waren hierdoor konden hun ouders uitslapen van een avond kermis vieren. Iedere kerkganger kreeg het verzoek om het kaartje wat op de stoel lag met de tekst: Zomaar…..een kaartje uit Lierderholthuis voor jou te versturen naar bekenden maar ook vreemden.
Aan het eind van de communieviering was er een collecte waarvan de opbrengst van € 155,00 is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van ALS  en hiervoor een behandeling  te vinden. Na de viering stond Muziekvereniging Salland met de koffie en cake klaar.

Tentviering Lierderholthuis

Zondag 2 jul is op het feestterrein om 9.30 uur een communieviering in de tent. Voorganger is Pastor Gerard Noordink en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Thema van de viering is Wie goed doet, Goed ontmoet Deze ochtend wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst is bestemd voor Stichting ALS in de strijd tegen ALS. Na afloop wordt er gezamenlijk koffie gedronken

Bijzondere liturgische dienst.

Op Goede Vrijdag 14 april voert Con Amore het oratorium  ‘Die sieben letzen Worte unseres Erlösers am Kreuze ‘ van Joseph Haydn uit. Haydn componeerde deze muziek  in 1786  in opdracht van de priester-kardinaal van de San Rosario kerk in het Spaanse Cádiz. Oorspronkelijk componeerde Haydn de muziek voor orkest maar later maakte hij ook  een versie voor koor en orkest. Dit  indrukwekkende oratorium  is gebaseerd op Jezus‘ laatste zeven woorden aan het kruis. Destijds klonken ‘Die sieben letzten Worte ‘  jaarlijks op Goede Vrijdag als omlijsting van de preek. De muzikale vertolking van ‘Die sieben letzten Worte ’ zal afgewisseld worden door een korte lezingof meditatie. Voor de uitvoering van dit concert is Con Amore uitgebreid met een dertigtal gastkoorleden.De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Tjako van Schie op de piano en Caspar Rodijk op het orgel.Als solisten werken mee : Yvonne Boerdam (sopraan), Mylene Kroon (alt), Aart Mateboer (tenor) en Aart van der Snoek (bas).

Muzikale leiding: Dirigent Wim van Lenthe.      Plaats :    R.K. kerk Heilig Hart, Lemelerveld Aanvang : 19.00 uur          Entree: gratis, er is een collecte bij de uitgang.

Een dagje Utrecht.

Op donderdag  9 februari gingen 15 parochianen uit Lierderholthuis onder begeleiding van Pastor Gerard Noordink een dag met de trein naar Utrecht. Aangekomen op het vernieuwde Centraal Station dronken we een kop koffie in één van de vele gezellige gelegenheden. Na het stiltecentrum bezocht te hebben maakten we een stadswandeling.  Pastor Gerard Noordink wist veel te vertellen over de stad en zijn mooie oude gebouwen die gesitueerd zijn langs grachten en in smalle straatjes. Ook voor leuke winkels in Utrecht hoef je niet te zoeken. Allereerst ging onze wandeling naar de Maliebaan waar het Aartsbisdom is gevestigd. Het is een statig gebouw met kantoren en het domicilie van monseigneur Eijk. Hier werden wij hartelijk ontvangen door Vicaris Ted Hoogenboom in een grote zaal waar wij tevens onze zelf meegebrachte lunch gebruikten, voor koffie en thee was gezorgd. Hij vertelde ons over de vorige bisschoppen die hier gewoond hebben en over het Aartsbisdom en zijn werkzaamheden. Ook kregen wij een rondleiding door het gebouw waarin zich o.a. een kapel met veel kunstwerken bevind. Voldaan verlieten wij de Maliebaan naar onze laatste bestemming het Catharijneconvent. Onderweg een kijkje in de Domkerk met de markante Toren die los van de kerk staat. Het Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst met veel kunstschatten vanaf de middeleeuwen tot de 21 ste eeuw. Een van deze kunstschatten is afkomstig uit Lierderholthuis. Het is een altaarstuk van hout voorstellenden het kerstgebeuren. Pastoor J.P. van Santen schonk in 1892 dit altaarstuk aan het Catharijneconvent waar het nu permanent tentoongesteld staat. Hier nog koffie gedronken voordat we weer op de trein stapten naar Heino.

Het was een zinvolle en plezierige dag.

Vrouwengroep Lierderholthuis  Ervaringsavond
Zelf ervaren zegt vaak zoveel meer dan woorden. Dit wordt 28  maart het thema voor
de vrouwengroep. Clary Fidder is vrijwilligster bij Bartimeus en als ervaringsdeskundige verteld zij haar persoonlijk verhaal over het leven met een visuele beperking.Van haar slechtziendheid is ze uiteindelijk blind geworden. Zij kreeg als slechtziendevragen zoals: Wat zie je nog wel ? Zag je me gisteren niet bij de bakker? Hoe kook jij?De antwoorden op deze vragen zijn soms moeilijk onder woorden te brengen.We laten de dames daarom even ervaren hoe het is om te leven met een visuele beperking. Iedereen krijgt een ervaringsbril op om vervolgens enkele dagelijkse handelingen uit te voeren.
Na afloop is er tijd om de indrukken met elkaar te delen.
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de BSO. ruimte van het Dorpshuis.

Joke Elshof,  Mariet Beltman,  Thea Geerlink

Deurcollecte
De Locatieraad heeft dit jaar weer een goede bestemming voor de  Kerst-deurcollecte.

Dit jaar is het een bijdrage in de kosten voor de urnenplekken op ons kerkhof.

De deurcollecte wordt dan ook van harte bij U aanbevolen.

Locatieraad St.Nicolaas Lierderholthuis.

 

Urnengraven.

In het verleden zijn op ons kerkhof urnen plekken gereserveerd voor diegene die voor

crematie hebben gekozen maar het idee van graf toch aanspreekt. Het afgelopen jaar

kreeg de locatieraad voor het eerst de vraag voor een bijzetting van een urn op onze

begraafplaats. Op een mooie plek midden achter de kerk is met enkele vrijwilligers

ruimte van 9 graven gemaakt. De eerste bijzetting vindt binnenkort  plaats.

 

Reis naar Boedapest.

Volgend jaar September organiseren we op veler verzoek weer een reis.

De reis gaat dan naar Boedapest van14 tot en met 18 September. (4 nachten)

Wie belangstelling heeft kan zich voor 10 januari  2017 opgeven.

Het maximum aantal deelnemers is 35 personen.

Informatie en Opgave kan bij Bertus Neimeijer   b.neimeijer@planet.nl

Herman Middelkamp  hermanmiddelkamp@hotmail.com   tel. 0619272737

Met vriendelijke groet,  Gerda/Annie/Bertus/Herman.

 

Bezoek de bezienswaardigheden van Utrecht.

De Pastoraatsgroep uit Lierderholthuis is op het idee gekomen om een dagtocht te

organiseren waarbij het plaats is voor ongeveer 15 personen. Een mooie kans om

elkaar te  ontmoeten in een andere omgeving.

Op Donderdag 9 februari 2017 maken we een stadswandeling door Utrecht onder

leiding van Pastor Gerard Noordink.

We gaan op de koffie bij Mrg. Hoogenboom.

Hij vertelt ons het een en ander over het bisdom. Ook bezoeken  de Domkerk en het

Catharijneconvent . Het Catharijneconvent is een rijksmuseum voor religieuze kunst

in Utrecht. De ST. Nicolaaskerk uit Liederholthuis heeft meer dan een eeuw geleden

een reliëf geschonken voorstellend het kerkgebeuren.

 

Wij reizen met de trein van 9.00uur. vanaf station Heino. Wij verwachten rond 18.00u.

terug te zijn in Heino. De kosten van deze dag inclusief treinreis bedragen

ongeveer €20.00u.pp

 

Ter voorbereiding  op deze dag is er op Woensdag 25 januari 2017 om 20.00u.in de

B.S.O. ruimte van het Dorpshuis een voorlichtingsavond. Iedereen  is hierbij

van harte  welkom.

U kunt zich opgeven bij Ria Beltman tot en met 31 januari 2017 tel.0572-393306 of per mail:

gerardenriabeltman@live.nl

Bij opgave ook graag uw geboorte datum opgeven  i.v.m. de groepskorting voor de treinreis.

Annuska-Ria-Gerard-Thea.

Volkskerstzang Heino: een gewortelde traditie

Ook in 2016 wordt de traditie voortgezet: op zondagavond 18 december a.s. vindt voor de 53e keer de Heinose Volkskerstzang plaats in de r.-k kerk van Heino met als thema ‘Godsgeschenk dat leven doet’.

De muzikale ondersteuning bij de samenzang wordt verzorgd door Fanfare Salland en het koor ‘Together’ uit Lierderholthuis.De vrouwengroep Lierderholthuis zal ook dit jaar weer zorgen dat iedereen na afloop op een sfeervol kerkplein een warme kop chocolademelk krijgt. Want ook dat hoort bij de traditie!

Wij heten u allemaal van harte welkom. De kerk is open vanaf 18.30 uur. De samenzang begint om 19.00 uur.

Brug kerkenraad.

 

Parochieavond

Dinsdag 15 november vond de jaarlijkse parochieavond plaats in de ruimte van de BSO van het Dorpshuis. Op deze avond kwamen eerst de lopende en de financiële zaken aan de orde. Een van de laatste grote onderhoudsklussen is de klokkenstoel in de toren. In de afgelopen maand zijn er 9 urnengraven op het kerkhof gerealiseerd. De eerste bijzetting van een asurn vindt dit jaar nog plaats. Ook wordt binnenkort een asurn in een bestaand graf bijgezet. Na de pauze is er kennis gemaakt met Pastor Marga Klein Overmeen-Groot Zwaaftink. Sinds 1 juni is zij benoemd als pastoraal werkster in de Emmanuelparochie. Marga is geboren en getogen in Heeten en is het plat proaten nog nie verleerd. Zij is getrouwd en heeft 2 volwassen kinderen. Enkele jaren wekte ze in Twente in een parochie en het onderwijs. Geloven vindt niet alleen plaats binnen de muren van het kerkgebouw maar vooral in het dagelijkse leven van de mensen. Vandaar haar motto GOEDGOAN en graag tot ziens bie een komme kofie.

 

 Priesterwijding

Zaterdag 12 november wordt om 10.30 uur Johan Rutgers door Kardinaal Eijk in Utrecht tot priester gewijd. Wanneer u hiervoor belangstelling heeft en met de gezamenlijke busreis mee wilt dan kunt u zich tot en met 30 oktober opgeven bij Doortje Elshof. De kosten van de busreis zijn €15,00. p.p. te voldoen in de bus. Opstap plaats is Dalfsen hier vertrekt de bus om 8.25 uur naar Utrecht. Houdt er rekening mee dat u in Utrecht een eindje moet lopen. Wij verwachten rond 15.45 uur weer terug te zijn in Dalfsen.

Bijeenkomst vrouwenclub Lierderholthuis.

Op 22 november staat onze laatste avond van dit jaar gepland. Op deze avond zal de heer Rien Mouw zijn prachtige dia-klankbeeld laten zien. Als grote bewonderaar van de Veluwe heeft hij met veel geduld de seizoenen op de Veluwe gefotografeerd. Verder heeft hij met bijzondere bewoners een band opgebouwd en mocht hen in hun eigen omgeving fotograferen. Inmiddels is hij ook bezig een boek te schrijven over deze mensen. De voorstelling wordt ondersteund door prachtige muziek. Al met al zeer de moeite waard om deze avond te komen.

Vanaf 19.45 staat de koffie klaar in de BSO. ruimte van het Dorpshuis. We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten.

Doortje, Annuska, Anita W en Anita O

 

Actie Zon in de schoorsteen 2016

De donkere decembermaand komt er weer aan. Reden voor de Zonnebloem om de jaarlijkse Sinterklaasactie ‘Zon in de schoorsteen’ op te starten, een actie die naadloos aansluit op de doelstelling van het Zonnebloemwerk. We willen langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen laten merken dat ze ook tijdens het sinterklaasfeest niet vergeten worden.

De Zonnebloem wil ze, met uw medewerking, heel graag verrassen met een cadeautje en een bezoekje rond 5 december.

Wie wil er zorgen voor een leuk, feestelijk cadeautje met een gedichtje of een persoonlijk woordje? Het gaat niet om een duur cadeau, maar vooral om het gebaar en de aandacht.

Voor meer  informatie en/of opgave kunt u, graag vóór 1 november a.s., contact opnemen met :

Gerda Veldkamp             06 29405580

Riet Logtenberg              0570-522361

De plaatselijke afdeling van de Zonnebloem bedankt u alvast voor uw medewerking.

 

Collecte Bezoekgroep Lierderholthuis

Op zondag 16 oktober willen wij graag een collecte houden voor de Caritas-Bezoekgroep

Wij willen graag onze activiteiten voortzetten door middel  van bezoekjes brengen aan

zieken, eenzame en aan personen die jarig zijn vanaf 75 jaar [om de 5 jaar] en bij geboortes.

Dit brengt kosten met zich mee daar wij altijd een kleine attentie meenemen.

Wij hopen door middel van de collecte ons werk te kunnen voortzetten.

Bij voorbaat dank.

Bezoekgroep Lierderholthuis

 

Trap een huis bij elkaar.

Onder het motto “Trap een huis bij elkaar ”bereidt de vrijwilligers van de Red Horse Company uit Lierderholthuis zich voor op een benefietstocht voor de inwoners van de Filipijnen. Vanaf de oprichting in 20006 gaan deze vrijwilligersgroep voor een periode op bouwreis om huizen en scholen te bouwen. In 2014richtte een cycloon op het eiland Negros een enorme ravage aan. Vorig jaar en ook dit jaar hebben de bevolking onze hulp hard nodig. De bevolking heeft amper geld om bouwmateriaal te kopen. Door diverse activiteiten probeert Red Hoese Compeny inwoners van de Filipijnen een waardig en betaalbaar onderkomen te geven. Een huis van steen betekent voor veel gezinnen en een opstap naar een beter leven.

De fietstocht vindt plaats op zondag 14 augustus. De inschrijving is tussen 8.00 uur en 12.00 uur bij Café de Olde Wettering. Er kan 30- 60 en 100 kilometer gefietst worden.

Zanggroep Together treedt op in de gevangenis.

In het kader van het jaar van de Barmhartigheid heeft de locatieraad aan het zangkoor Together gevraagd of zij een bijdrage wilde leveren aan de oproep om gevangenen te bezoeken. Na overleg met de pastor uit de gevangenis in Zwolle kon het koor op zondag 24 juni de viering muzikaal ondersteunen. Om 8.30 uur stonden de leden van Together wat gespannen voor de poort te wachten. Telkens mochten er 4 personen naar binnen en werden gecontroleerd. Om even voor 9.00 uur ging er een zoemer en er kwamen 40 vrouwen de ruimte in. Nadat er een groot aantal vrouwen een kaarsje bij Maria hadden aangestoken kon de viering beginnen. Na de viering werd er samen koffie gedronken. Het was voor Together een hele belevenis om te zien dat gedetineerden soms heel wat op hun kerfstok hebben maar zijn daarom niet minder mens. Ook zij hebben behoefte aan aandacht.

De Emmanuel wandel-huifkar tocht een groot succes

Zondag 24 april was het een gezellige drukte bij de wandel-en huifkartocht.

Meer dan 80 deelnemers genoten van de bijzondere tocht langs de cavia-opvang

waar grasmaaiende cavia’s te zien waren. Maar ook van de weidevogels, het

landschap van het Lierderbroek B.V. Gedurende de tocht vertelden gidsen van

de vogelwerkgroep meer over de omgeving en de  dieren die hier in leven.

De tocht eindigde bij de kerk van Lierderholthuis waar koffie en thee klaar stond.

Tevens was er de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen  waarbij Pastor Noordink

vol passie uitleg gaf.

De volgende Emanuel wandeltocht is op zondag 18 september 2016  en wordt

georganiseerd door de geloofsgemeenschap Ommen.

 

Het jaar van de barmhartigheid.

Dit jaar is door onze paus uitgeroepen als het jaar van de barmhartigheid.

Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over hun medemensen, die in woord

en daad hulp en ondersteuning bieden aan degenen die daaraan behoefte hebben.

Wij gaan op verzoek van onze locatieraad Lierderholthuis op zondag 12 juni

een viering in de gevangenis van Zwolle muzikaal ondersteunen.

Hoe we dit ervaren hebben leest U  in het Kerkepad van eind Juni.

Met vriendelijke groet.    Muziekgroep Together.

 

Unieke wandel- en huifkartocht in Lierderholthuis

De pastoraatsgroep van de Sint Nicolaaskerk in Lierderholthuis organiseert op zondag 24 april een unieke wandel- en huifkartocht. Iedereen is vanaf 13.30 uur van harte welkom in het Dorpshuis te Lierderholthuis. Na een kop koffie of thee is er vanaf 14.00 uur de keuze tussen een wandel- of huifkartocht van circa 5 kilometer. De huifkarroute gaat door het unieke weidevogelgebied van het Lierderbroek. De wandelroute is eenmalig uitgezet over privé terreinen en schouwpaden door het weidevogelgebied. Daarnaast wordt een caviaopvang aangedaan. Aangezien de wandeling veelal over onverharde paden gaat, is goed schoeisel aan te raden. Honden zijn niet toegestaan.

Beide routes eindigen bij de Sint Nicolaaskerk, waar de mogelijkheid is om onder het genot van koffie of thee bij te komen van alle inspanningen. Tevens is er de mogelijkheid om de pas gerestaureerde kruiswegstaties te bewonderen.

 

Aktie kerkbalans 2016

Nu we bijna alle uw formulieren van de Aktie kerkbalans 2016 weer otvangen hebben,

Komen we tot een voorlopig resultaat van € 21000,- Dank aan alle vrijwilligers voor

het rondbrengen en weer ophalen van de envelloppen.

Helaas blijft de opbrengst ruim €1000,- achter bij de opbrengst van vorig jaar.

Dit stelt ons toch enigszins teleur vooral voor de werkgroepen en de vele vrijwilligers

door wiens inzet wij een zeer levendige geloofgemeenschap zijn.

Locatieraad H. Nicolaaslocatie.

 

De heggen snoeien

Zaterdag 19 maart willen we weer de heg knippen.
We verwachten weer een grote opkomst van vrijwilligers.
Voor koffie en gereedschap wordt gezorgd. Alleen neem zelf een kruiwagen mee.
Met een grote opkomst zijn we rond de middag klaar.
Tot zaterdag 19 maart aanvang 09.00 uur.
De tuincommiss

 

Wandeltocht Emmanuel Parochie

In de Emmanuelparochie wordt sinds vorig jaar twee keer per jaar door een van de 11 geloofsgemeenschappen een wandeltocht georganiseerd. De bedoeling hiervan is dat alle parochianen uit onze parochie elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer en ervaringen uitwisselen.

Dit jaar organiseert de pastoraatsgroep van Lierderholthuis een wandeltocht. Deze wordt gehouden op zondag 24 april 2016. Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom in het Dorpshuis te Lierderholthuis. Na een kop koffie of thee start om 14.00 uur de tocht van circa 5 km. Tijdens het kuieren komt U veel te weten over deze mooie landelijke omgeving.

Na de wandeling is er gelegenheid om de kerk te bezichtigen.

 

Reis naar Sint Petersburg,

We gaan een 6 daagse reis organiseren van 7 september t/m 12 september 2016

Directe vlucht, vervoer naar Schiphol

Volledige verzorging,

Nederlands sprekende gids.

Alle geplande excursies zijn inbegrepen zoals de Hermitage en het Zomerpaleis van Tsaar Peter, enz.

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen, neem contact op met Herman Middelkamp 0572-392835 hermanmiddelkamp@hotmail.com Mob. 06-19272737 of met Bertus Neimeijer 06-14415491

Opgave is mogelijk tot 28 december 2015.

Bij opgave is de datum bekend van de voorlichtings

 

Geachte bestuurders/vertegenwoordigers van de school, verenigingen, organisaties in Lierderholthuis,

In Lierderholthuis is een kernteam in oprichting. Het doel hiervan is dat inwoners zo lang mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Belangrijke elementen zijn o.a.: het verbinden van (informele) zorg voor elkaar aan professionele hulp, oog voor mantelzorgers, vervoer (voor boodschappen, ziekenhuis, vrije tijdsbesteding) en hulp bij kleine klussen in en om het huis.

In ieder geval hebben zitting in het kernteam: wijkverpleegkundige Leendert de Gelder, tel: 06-53512528 en Helma Spoolder, tel: 06 36403898, mantelzorgconsulent.

Het zou mooi zijn als dit team aangevuld wordt met mensen die met beide benen in ons samenlevinkje staan, mensen die het karakter van onze inwoners kennen en weet hebben van de verschillende verenigingen en organisaties in ons dorp. Het is niet de bedoeling dat deze mensen zelf zorg gaan verlenen, daar zijn de professionals voor.

Het is ook mogelijk Leendert en Helma te vragen eens een deel van de agenda te laten verzorgen bij een bijeenkomst van je club.

Op 7 oktober, 19.30 uur komen Helma en Leendert naar Lierderholthuis. Belangstellenden zijn welkom, graag even melden bij pb@lierderholthuis

 

Beste-Soosleden,
Donderdag 10 September beginnen wij weer met onze eerste bijeenkomst,
van het nieuwe seizoen.
Aanvang 14.30u. in Cafe “De Olde Wettering ”
Wij hopen op een grote belangstelling.
Het seizoen loopt vanaf de tweede donderdag van Sept. tot eind April, om de 2 weken.
De contributie is € 10,00 p.p. seizoen
Wij doen zoal gezelschap-spelen, b.v. Kruisjassen- Jokeren- Rummicup -Sjoelen.
Voor de Kerstdagen gaan wij Bingo spelen, en een gezellige Kerst -Brood -tafel,
en het seizoen wordt eind April afgesloten met een Bingo en een gezellig Diner.
Ook is er aandacht bij lief en leed!
Nieuwe leden zijn van Harte Welkom.
Voor verdere informatie kunt U bellen naar het bestuur
Graag tot ziens:
Joke Elshof, tel. 0572-391402
Jan Bruggeman. tel. 0529-497213
Doortje Elshof tel. 0572-391191

Lees meer over de parochiegeschiedenis
Dit kerkdorp ten westen van Heino ontstond in de 18de eeuw als enige plaats in de marke Heino waar de katholieke eredienst mocht worden gehouden. Ter vervanging van een schuurkerk op het spieker Het Holthuis werd hier in opdracht van pastoor Thale in 1776 een nieuwe schuurkerk gebouwd als statie van de jezuïeten. In 1861-’63 verving men die kerk door de eenbeukige neogotische R.K. St.-Nicolaaskerk (Kerkslagen 1), ontworpen door H.J. Wennekers. De drie geledingen hoge toren met ingesnoerde spits kwam in 1866 gereed. Het polychrome mozaïek boven de toreningang is ontworpen door Bloemzaad uit Haarlem en de reliëfs van de vier evangelisten zijn gemaakt door H. Bots. Aan de zuidzijde van de kerk bevindt zich een sacristie. Het interieur wordt gedekt door kruisribgewelven. Tot de inventaris behoren: het orgel (circa 1860), de eikenhouten bidstoel (circa 1860), vier eikenhouten consoles in de sacristie (circa 1930), negen natuurstenen beelden door H. Ruts (1939) en kruiswegstaties door Dunselman (1939). Uit 1939 dateren verder nog een muurschildering en de gebrandschilderde ramen. De pastorie (Kerkslagen 6) stamt uit de bouwtijd van de kerk. Het kerkhof bevat een grote pastoorsgrafkelder en een beeld van Maria Moeder der Smarten uit 1884, gemaakt door L. Planckaart. Het parochiehuis (Kerkslagen 4) werd in 1934 gebouwd naar ontwerp van B.E. van der Linden uit Raalte.
bron: http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu03_01/sten009monu03_01_0049.php