Het Vormsel

Het vormsel is een van de 7 sacramenten van onze kerk. Je ontvangt als gedoopte katholieke christenen de Heilige geest. De kracht van de Heilige Geest stelt ons in staat te leven als mensen met het hart op de juiste plek voor onze medemensen en de wereld om ons heen. Het is zo dat eigenlijk het vormsel alleen door de bisschop mag worden toegediend. Doordat vorig jaar de verspreiding van de infectieziekte COVID-19 op 11 maart als pandemie erkend werd is het vormsel in RK kerken uit gesteld. Er wordt nu een inhaalslag gemaakt. Hierdoor kan de bisschop in de periode van de vormsels niet in elke parochie langskomen. Daarom heeft hij nu Pastoor André Monninkhof als plaatsvervanger aangewezen om in de gehele Emmanuelparochie aan alle vormelingen het vormsel toe te dienen.  Uit groep 7 en 8 van de Sint Nicolaasschool hebben Rob Peters en Gijs en Emma Kalter er voor gekozen het vormsel te willen ontvangen. Er is besloten om aan te sluiten bij de vormselviering van de vormelingen van groep 8 van basisschool de Dolfijn in Heino. Ter voorbereiding heeft pastor Marga Klein Overmeen een opdrachtenboek gemaakt, waar zij op school uit werken. De plechtige gebedsviering vindt plaats op vrijdag 11 juni om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk te Heino. Voorgangers zijn Pastoor André Monninkhof en Pastor Marga Klein Overmeen. De kinderen zijn er blij mee dat het vormsel dit jaar weer plaats kan vinden.

 

 

 

 

 

 

You may also like...