Groot onderhoud kerktoren.

Onze kerk is een gemeentelijk monument. Periodiek komt de monumentenwacht onze kerk inspecteren. Hiervan krijgt de locatie raad het inspectierapport. Naar aanleiding van het advies in dit rapport heeft de locatie raad besloten dat in 2018 de valbeveiliging aan de trap naar de toren aangebracht wordt. De klokkenstoel in de toren wordt weer in ere hersteld. De loopbrug over de gewelven wordt ook van een valbeveiliging voorzien. De totale kosten bedragen circa € 30.000, -.Daarom heeft de locatie raad een verzoek voor financiële middelen ingediend bij de Coöperatie Fonds van Rabobank Salland en Plaatselijk Belang Lierderholthuis. Zij onderschrijven het belang van de kerktoren en hebben daarom een mooi bedrag toegezegd. De uitvoering van dit project vindt in een keer plaats. Hierdoor wordt het steigerwerk maar een keer opgebouwd. Dit betekent een financiële besparing. Ook was er tijdens de kerstdagen een deurcollecte waarin de parochianen het belang van dit project lieten zien.

You may also like...