Gladheidsbestrijding

De strooiwagens en schuivers zijn weer op pad. PB heeft verzocht om aanpassing van de route, zodat het “rondje voor de school en kerk” ook standaard meegenomen wordt. Helaas houdt de gemeente vooralsnog vast aan haar vastgestelde gladheidsbestrijdingsplan, dat na het winterseizoen kritisch wordt geevalueerd.
Blijkt de situatie bij de school, kerk of het cafe te gevaarlijk? Meldpunt gemeente Raalte.

Gladheidsbestrijding bij sneeuwval, info van 3 februari 2012

De gemeentelijke strooiroutes zijn als volgt:

Strooiroutes Buurtdorpen

Gladheidbestrijdingsplan 2011-2012

You may also like...