Category: Kerk St Nicolaas

Wie goed doet, goed ontmoet

Zondag 2 juli was er een bijzondere communieviering in de tent op het feestterrein. Het thema van de kermisviering was: “wie goed doet, goed ontmoet”. Hier wordt je niet sterker van maar sterker nog...

Kermisviering

  Zondag 2 jul is op het feestterrein om 9.30 uur een communieviering in de tent.Voorganger is Pastor Gerard Noordink en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Thema van de viering is...

Kerstpakketten

De gezamenlijke kerken van Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis zetten zich in om Kerstpakketten samen te stellen voor de minima in de genoemde dorpen. U kunt vanaf 7 december weer boodschappen doneren bij Albert...

Parochieavond.

Parochieavond Dinsdag 15 november vond de jaarlijkse parochieavond plaats in de ruimte van de BSO van het Dorpshuis. Op deze avond kwamen eerst de lopende en de financiële zaken aan de orde. Een van...

Excursie: Windesheim en Diepenveen

De commissie Ontmoeting & Inspiratie vanuit de katholieke en protestante geloofsgemeenschappen in Heino heeft een interessant programma voor de komende winter: Vrijdag 11 november: excursie naar Windesheim en Diepenveen (Moderne Devotie) Om 13.00 vertrekken...

Parochieavond

Parochieavond. Dinsdag 15 november houdt de locatieraad haar jaarlijkse parochieavond. Deze bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur in de BSO van het Dorpshuis. Woensdag 2 november komt het Kerkepad uit en u ontvangt daarbij...

Nationale ziekendag 2016

“Onder het motto ‘Zoveel meer!’ wordt dit jaar de Nationale Ziekendag, een initiatief van de Zonnebloem, op zondag 11 september gehouden. Het doel van deze dag is om het contact tussen zieken, mensen met...