Category: Kerk St Nicolaas

Groot onderhoud kerktoren.

Onze kerk is een gemeentelijk monument. Periodiek komt de monumentenwacht onze kerk inspecteren. Hiervan krijgt de locatie raad het inspectierapport. Naar aanleiding van het advies in dit rapport heeft de locatie raad besloten dat...

Adventsviering

Zondag 3 december is er om 9.00 uur in de kerk een adventsviering. Voorganger is Pastor Gerard Noordink. Zangkoor Together zorgt voor de muzikale ondersteuning. Deze viering is mede voorbereid door enkele ouders en...

Parochieavond

Dinsdag 14 november houdt de locatie raad haar jaarlijkse parochieavond. Deze bijeenkomst vindt plaats om 20.00 uur in de BSO ruimte van het Dorpshuis. Op deze avond komen eerst de lopende en de financiële...

Ontmoeting & Inspiratie

De protestantse en de katholieke geloofsgemeenschappen in Heino en Lierderholthuis nebben samen een brochure gemaakt waarin een aanbod aan pastorale activiteiten staan. Deze activiteiten zijn naast het ontmoeten ook bedoeld om elkaar vanuit verschillende...

Wie goed doet, goed ontmoet

Zondag 2 juli was er een bijzondere communieviering in de tent op het feestterrein. Het thema van de kermisviering was: “wie goed doet, goed ontmoet”. Hier wordt je niet sterker van maar sterker nog...

Kermisviering

  Zondag 2 jul is op het feestterrein om 9.30 uur een communieviering in de tent.Voorganger is Pastor Gerard Noordink en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door een gelegenheidskoor. Thema van de viering is...

Kerstpakketten

De gezamenlijke kerken van Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis zetten zich in om Kerstpakketten samen te stellen voor de minima in de genoemde dorpen. U kunt vanaf 7 december weer boodschappen doneren bij Albert...