BS Sint Nicolaas

Waar wij voor staan
Onze school is een open katholieke basisschool, waarop iedereen welkom is. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op school “thuis” voelen en dat de ouders de school als gastvrij ervaren. De school draagt zorg voor een gemoedelijke, veilige en ordelijke sfeer. Deze elementen zorgen ervoor dat, naast persoonlijke aandacht en kwalitatief goed onderwijs, elk kind zich zo volledig en harmonieus mogelijk kan ontwikkelen.  In een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect leren we de kinderen met elkaar omgaan.  

Doelstellingen
Op onze school gaat het niet alleen om kennisoverdracht. Sociale en emotionele vorming, creativiteit, bewegingsvorming, actief burgerschap en culturele ervaringen zijn belangrijke onderdelen van ons onderwijs. Het onderwijs is gericht op de groei naar volwassenheid. Daar is, in samenwerking met de ouders, opvoeding voor nodig waarbinnen wij kinderen leren samenwerken. Zodoende leren zij zelf in toenemende mate verantwoordelijk te worden voor hun doen en laten.

We willen iedereen in zijn waarde laten, kinderen leren met verschillen om te gaan, oog voor elkaars kwaliteiten te hebben en elkaar te respecteren.Onze school wil zo een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar waar zij  zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag ontwikkelen.   �
                                                                                                                                               Identiteit                                                                                                                                                    Onze school heeft een katholieke identiteit. Dit betekent dat we willen proberen om de waarden van het evangelie in deze tijd te plaatsen en de kinderen overeenkomstig begeleiden. De religieuze opvoeding kleuren wij in met de rituelen en gewoontes van het katholieke geloof. Maar er is ook aandacht voor andere wereldreligies en levensbeschouwingen. Zo willen we de kinderen een basis geven zodat zij zelf een gefundeerde keuze kunnen maken op welke manier zij (al dan niet) een religieuze invulling gaan geven aan hun leven. Maar wij leren hen ook respect te hebben voor mensen die hierin andere keuzes maken. De identiteit komt namelijk vooral tot uiting in het omgaan met elkaar, in een sfeer van onderlinge verdraagzaamheid en openheid. Dit doet ook recht aan de huidige situatie op onze school, waar de leerling populatie in de loop van de jaren is veranderd van overwegend katholiek naar een diversiteit van geloofsrichtingen.

Hoogtepunten in de katholieke traditie waarin de school participeert, zoals de Eerste Heilige Communie in groep 4 of 5 en het Vormsel in groep 7 of 8 worden samen met de pastor voorbereid. In goed overleg met de ouders nemen alle kinderen deel aan deze feestelijke momenten. Gezien de samenstelling van de groepen worden deze katholieke hoogtepunten momenteel is een driejaarlijkse cyclus aangeboden. Samen met de geloofsgemeenschap van de katholieke kerk houden wij twee maal per jaar een gezinsviering.

Directeur dhr. Age-Jan Hut
Kerkslagen 49
8144 RG Lierderholthuis
0572 – 392017
directie@bssintnicolaas.nl
www.bssintnicolaas.nl

Filmpje Lip dub t.g.v. afscheid juf Magda

100 jaar basisschool St. Nicolaas