Ledenvergadering PB

 Graag nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Lierderholthuis u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 26 februari in Café d’Olde Wettering aan de Kerkslagen 2 te Lierderholthuis, aanvang 20.00 uur. Graag tot dan!

Bestuur Plaatselijk Belang Lierderholthuis

AGENDA:

1. Opening, vaststellen agenda

2. Verslag ledenvergadering d.d. 21 maart 2012

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Financiële verantwoording door de penningmeester

5. Bestuurszaken: aftredend en herkiesbaar: Mea Schutte en René Nijmeijer verkiesbaar: Tom te Winkel en Zwier Brinkhuis

6. Verenigingen/organisatiezaken

7. MFA

8. Wat wordt de koers van PB? Velen waren en zijn erg druk met de voorbereidingen voor de bouw van de MFA. De raad heeft inmiddels positief beschikt. Wat zijn de volgende prioriteiten als het gaat om wonen, voorzieningen, activiteiten, ……? Het PB-bestuur wil die koers niet alleen bepalen, de bestuursleden vernemen graag van u en van jou welke zaken nu onze aandacht vragen.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Uitnodiging ledenvergadering 2013

You may also like...